Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
15. apríla 2020

Slávnostné osadenie kríža a helmice na Urbanovej veži

Počas rekonštrukcie Urbanovej veže bol v stredu 15.apríla dopoludnia na jej vrchol osadený kríž a helmica, ozdobená 24 karátovým zlatom .

Požehnanie kríža i helmice uskutočnil košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč  v prítomnosti košického farára , dekana a kanonika Mons. Františka Šándora , ktorý má osobitnú zásluhu na realizácii dnešnej rekonštrukcie  veže.  

Vnútri helmice sú uložené v medených tubusoch dva pamätné odkazy s novým posolstvom pre ďalšie generácie .

Historický odkaz košického arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober spomína aj dnešnú situáciu .“Uplynul jeden mesiac , čo sa v našej krajine pre pandémiu koronavírusu nekonajú verejné bohoslužby. Bohu sme vďační za jeho kríž, tento osobitý čas milostí, milosrdenstva a nádeje, keď prehodnocujeme zmysel života a radujeme sa , že Pán je blízko.“

V odkaze  od košického primátora Jaroslava Polačeka nechýba denná tlač z dnešného dňa, mince s vyobrazením mesta, dve rúška ušité košickými dobrovoľníkmi, či listina z Vatikánu, ktorou bola sv. Alžbeta vyhlásená za patrónku Košíc.

Pri požehnaní  biskup Mons. Marek Forgáč pripomenul , že osadenie tohto kríža je symbolická záležitosť. „Pred niekoľkými dňami sme oslavovali Kristov kríž na Veľký piatok, dnes osádzame kríž vo výške nad Košicami. Zároveň žijeme v dobe, kedy si nesieme ako spoločnosť kríž, ktorý vo forme choroby,  ohrozuje a zneisťuje mesto, celú krajinu a svet.  Asi je to aj znamenie čias, aby sme si viac uvedomili , čo je našou záchranou a spásou.

Kríž, ktorý bude dominovať nad centrom mesta, je symbolom toho, že bolesť a utrpenie patria k životu. A zároveň, ak ho človek prijíma s láskou, tak každé utrpenie a kríž spojené s utrpením Krista je mocnejšie, ako všetko zlo na tomto svete. A láska premáha aj smrť aj bolesť.“ 

Historickú Urbanovu vežu v centre Košíc v týchto dňoch obklopuje lešenie a prebieha jej veľká rekonštrukcia. Obnovu strechy a exteriéru veže s celkovými nákladmi 595 000 eur realizuje nezisková organizácia Perly Gotickej cesty v rámci cezhraničného projektu s podporou eurofondov. Rekonštrukčné práce by mali byť hotové na budúci rok a pripravený je aj ďalší projekt reštaurovania vzácnych kamenných epitafov po jej obvode.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová