Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. marca 2021

Slávnosť sv. Jozefa s arcibiskupom Bernardom Boberom

Vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa uskutočnilo pred 150-timi rokmi . Pri tejto príležitosti pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý  potrvá do 8. decembra 2021. Na pozadí apoštolského listu Patris corde je pandémia COVID-19, ktorá nám dala pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti“. Predsa však je „bezkonkurenčným predstaviteľom v dejinách spásy“. /Vatican news/ Priamy prenos v piatok podvečer nájdete na telKE - YouTube

 

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová