Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
30. augusta 2019

Slávnosť 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov

Srdečne Vás pozývame na Slávnosť 400 výročia smrti sv. Košických mučeníkov 7. septembra 2019 o 9.00 hod. do katedrály sv. Alžbety Uhorskej.
Slávnosť začne Fatimskou sobotou pod vedením pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča o 9.00 hod. O 10.00 hod. začne slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V nedeľu 8. septembra v Premonštrátskom kostole bude slávnostnú sv. omšu ku cti našich mučeníkov celebrovať Mons. Péter Erdő, maďarský prímas.
Viac na plagáte:

Plagat 4003KSM A3.pdf

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová