Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
05. augusta 2019

Rómska púť v Gaboltove

Pripomenúť si jubileum košických mučeníkov, stretnúť sa, pomodliť sa a povzbudiť navzájom.

Takéto boli motívy účastníkov 27. ročníka Rómskej púte v Gaboltove, kde sa opäť stretli stovky Rómov. Spoločne so svojimi kňazmi prišli zo všetkých kútov arcidiecézy. Zaujímavosťou stretnutia bola aj účasť rómskych gréckokatolíkov, ktorí sa tiež aktívne zapájali do tvorby programu stretnutia

Samotná Rómska púť sa začala krátko po 14.00 hod. a úvod programu patril divadelnému pásmu o Troch košických mučeníkoch. Pripravilo ho spoločenstvo z Jarovníc. Nasledovalo pásmo svedectiev, modlitieb a svätý ruženec. Túto časť programu viedli spoločenstvá z Čičavy, Jarovníc a Bardejova.

Popoludní o 16.00 začala svätá omša , ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita  Mons. Bernard Bober . V homílii sa Rómom prihovoril kňaz Viktor Tomčányi. Pripomenul dôležitosť vzťahov v rodine,  kde všetci majú svoje miesto a úlohu. Pripomenul aj slová svätého otca Františka adresované Rómom .

Nesmiete mať strach podeliť sa a ponúknuť tie charakteristické špecifiká, ktoré vás tvoria a ktoré sú príznačné pre vašu cestu, a ktoré my veľmi potrebujeme: hodnota života a rodiny v širšom zmysle (bratranci, strýkovia, tety, ...); solidárnosť, pohostinnosť, pomoc, podpora a obrana  tých najslabších uprostred spoločenstva; doceňovanie a úcta voči starším a radosť zo života. Nepripravujte spoločnosť, v ktorej sa nachádzate, o tieto dary a majte aj ochotu prijať všetko dobré, čo vám iní môžu ponúknuť a priniesť.“  

Arcibiskup Bernard Bober v rozhovore pre rádio Lumen vyzdvihol myšlienku samotnej Rómskej púte. „Už po 27 krát sme Rómov pozvali sem do Gaboltova a takto ich ešte viac chceme vtiahnuť do spoločenstva Cirkvi. Cirkev je totiž matka všetkých národov. Aj toho Rómskeho. A nechceme im len niečo ponúkať, ale aj oni tu majú možnosť ponúknuť niečo Cirkvi. To čo je ich a im vlastné. Tak som rád, že sme sa tu opäť zišli v takom peknom počte.“

 

  

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová