Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
01. októbra 2020

Rok Božieho Slova ukončili na TF KU konferenciou Otváral nám Písma

Na záver Roka Božieho Slova sa v  Košickej arcidiecéze uskutočnila  konferencia s názvom Otváral nám Písma.

Túto konferenciu spoločne organizovalo Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Farnosťou sv. Alžbety, Teologickou fakultou KU, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka.

Na medzinárodnej vedeckej konferencii pri príležitosti ukončenia Roku Božieho Slova  v prednáškach vystúpili odborníci z Pápežského biblického inštitútu z Ríma, prof. Dominik Markl SJ, prof. Peter Dubovský SJ a Dr. Attila Bodor, ktorí ponúkli biblické povzbudenie v súčasnej náročnej situácie v súvislosti s pandémiou a inými traumami v spoločnosti. Posledné prednášky viazané na postavu sv. Hieronyma zazneli od prof. Eugenia Alliata OFM z Izraela za spolupráce prof. Antona Tyrola a Dr. Miroslava Varša z SAV, ktorý uzavrel konferenciu záverečnou aktualizujúcou prednáškou „na cestu“ o Ž 119 s poukazom na učenie ako proces otvárania sa životu.
 Ako uviedol jeden z organizátorov podujatia, Róbert Lapko, v deň spomienky na sv. Hieronyma bola plánovaná oslava, ktorá mala zavŕšiť mnohé aktivity spojené s počúvaním, slávením a zdieľaním  Božieho  slova. „Napriek situácii, ktorá bola počas tohto roka, sme radi, že sme mohli zorganizovať dnešnú konferenciu. Konferencia je v zúženom formáte iba čo sa týka počtu prednášok, ale to podstatné tu dnes zaznelo.“ Dianie na   Teologickej fakulte bolo možné sledovať a zdielať aj on line na internete.  Konferencii predchádzalo v predvečer jej konania celonočné čítanie Biblie v katedrále sv. Alžbety.

Na   konferencii odovzdal košický arcibiskup Bernard Bober, veľký kancelár TF KU ocenenie prof. Jozefovi Leščinskému, dlhoročnému pedagógovi a biblistovi, známemu popularizátorovi Biblie a obľúbenému kazateľovi.

V  príhovore ocenil prínos prof. Leščinského v oblasti biblických vied i jeho pastoračné pôsobenie a zapálenosť za Boha a Božie Slovo. 

V átriu Teologickej fakulty bola pri príležitosti konferencie otvorená aj biblická výstava so zbierkou biblických a blízkovýchodných artefaktov a historických biblií, ktoré zozbieral kazateľ Bratskej jednoty baptistov, Michal Lapčák.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová