Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
06. septembra 2020

Relikvie Svätej Rozálie uložili v morovej kaplnke

V Košiciach existuje morová Kaplnka sv. Rozálie, ktorá sa nachádza na Cintoríne sv. Rozálie.

Pochádza z roku 1715, kedy postihla Slovensko najsilnejšia morová epidémia v novoveku. Na návrh Jezuitov ju dala postaviť vtedajšia košická mestská rada, aby mali košičania patrónku, ktorá ich ochráni pred morom.

Švrtého septembra si liturgicky pripomíname sviatok Sv. Rozálie. Svätica zo Sicílie sa narodila začiatkom 12.storočia a je uctievaná hlavne ako pomocnica pri epidémiách. Žila ako pustovníčka, jej príkladný život jej vyniesol povesť svätosti už za jej života. Krátko po jej smrti ju ľud uctieval a putoval k jaskyni, kde bola pochovaná. Keď v 17. storočí na Sicílii vypukol mor, cirkevná vrchnosť s relikviami Rozálie vykonala sprievod mestom a za spevu Te Deum sa diali mnohé uzdravenia. Počet nakazených začal klesať, až sa napokon morová nákaza vytratila. Jej telesné ostatky sú dodnes uložené v katedrále v Palerme.

V  dňoch 4.- 6. septembra sa pri príležitosti spomienky na Sv. Rozáliu uskutočnilo  v kaplnke modlitbové trojdnie a Púť k sv. Rozálii za odvrátenie epidémie a ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov.

Vďaka farárovi Markovi Ondrejovi sa podarilo získať a inštalovať do kaplnky aj prvostupňové relikvie sv. Rozálie. „Hľadali sme spôsob, ako dostať relikvie sv. Rozálie na toto miesto. Je to talianska svätica a nám sa z Ríma podarilo získať túto vzácnu relikviu. Tri dni sme sa pripravovali práve na dnešný sviatok, pretože je výnimočný aj tým, že po 305 rokoch odkedy tu stojí táto kaplnka, sem prichádzajú aj jej ostatky. Čiže nielen jej duchovná, ale aj jej fyzická prítomnosť je tu medzi nami.“

Podľa tradície sa dnes, v prvú nedeľu po sviatku Sv. Rozálie, uskutočnila  odpustová sv. omša, zakončená eucharistickým sprievodom v areáli cintorína, spojená s požehnaním mesta a jeho obyvateľov.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová