Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
08. mája 2019

Relikvie bl. Anny Kolesárovej odovzdali pápežovi

Arcidiecézna púť s vyše dvesto veriacimi  košickej arcidiecézy dnes vrcholila stretnutím so Sv. Otcom počas  388. Generálnej audiencie na námestí v Ríme. Pred ukončením audiencie pápeža Františka osobne pozdravil košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý poďakoval za dar blahorečenia .

Pápež František sa veľmi potešil relikvii Bl. Anny Kolesárovej a zdôraznil, že na Slovensku máme silnú mládež.

Program pútnikov pokračoval o 12:00 sv. omšou v Bazilike sv. Petra s J. Em. kardinálom Jozefom Tomkom ako podakovanie za dar blahorečenia.

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová