Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Rekonštrukcia pútnického areálu v Obišovciach

Farár  Michal Harakaľ  naplánoval rekonštrukciu hneď od začiatku roka.„Kostol sme uzavreli 21. januára 2020 a prvá etapa trvala do  30. júla .

V tejto etape sme zrekonštruovali interiér  kostola,  postavili sakristiu a za kostolom technická miestnosť.

 V  areáli vznikli spevnené plochy okolo kostola, ktoré budú prekryté prístreškom pre asistenciu , ale myslí sa aj na samotných účastníkov pútí.“ Prostriedky na rekonštrukciu  tvoria väčšinou zbierky pútnikov, ktorí prichádzajú na toto miesto a je to hlavný zdroj, „pretože my sme malá farnosť a finančne my by sme neutiahli takéto rekonštrukčné práce,  ktoré sú veľmi nákladné . Požiadali sme ružencové bratstva , aby nás podporili,  pretože oni majú svoju vlastnú finančnú štruktúru pri svojich kostoloch vo farnostiach, takže sa chcem poďakovať týmto ružencovým spoločenstvám,  ktoré nás naozaj podporili a zareagovali na výzvu otca arcibiskupa Bernard Bobera . V súčasnosti navštevujem jednotlivé farnosti,  kde so súhlasom miestného farára robíme podomovú zbierku alebo zbierku pri kostole,  podľa toho aká je to lokalita,  či je to dedina alebo je to mesto .Zatiaľ sme boli troch farnostiach, vo  farnosti  Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach,  kde boli veľmi ústretoví ľudia a  nás podporili,  tiež sa chcem poďakovať  farnosti Krista Kráľa Prešov Sekčov . Naposledy sme boli v mojej rodnej  farnosti    Joachyma a  Anny v Dhej nad Cirochou.“

V areáli prebieha  výstavba nového pútnickeho domu, ktorý sa stavia v spolupráci  s Arcibiskupským úradom a ktorý bude  súčasťou tohto pútnického areálu Diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie.

Počas fatimskej soboty 1. augusta košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pripomenul tri augustové sviatky Premenenie Pána , Nanebovzatie Panny Márie a sviatok Panny Márie Kráľovnej. „Treba v  tomto čase dávať priestor a iniciatívu dobročinnosti, láskavosti a príprave duchovných vecí, ktoré človeka približujú k  Márii,  ktorá je matkou všetkých nás žijúcich, aby sme sa povzbudzovali v oddanosti a odvahe voči nej a dôverovali jej“, pripomenul v závere fatimskej slávnosti v Obišovciach arcibiskup Bernard Bober.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová