Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
10. marca 2021

Rekolekcie v online priestore

Uplynul presne rok od posledných  kňazských stretnutí , kde sa kňazi dozvedeli o zatváraní kostolov kôli pandémii a samozrejme následné obmedzenia zasiahli aj pravidelné kňazské stretnutia v dekanátoch . „Kedže som viacerých kňazov videl naposledy na sviatok Svätého Ondreja apoštola a odvtedy sa nestretávame a ani kňazi  sa pravidelne nestretávajú s ľuďmi vo farnosti, pretože bohoslužby nie sú, tak sme sa  chceli aspoň takto pozdieľať ,“ povedal po začatí prvých online rekolekcii košický arcibiskup Bernard Bober.  

Kňazi prijali stretnutie online s veľkým záujmom , pretože pohľad jeden na druhého oživuje len spomienky ale hlavne puto , ktorým sú spojení na základe sviatostného kňazstva. Dopredu boli vygenerované pre jednotlivé dekanáty na internetovej platforme virtuálne miestnosti a počas nasledujúcich dvoch týždňov  sa postupne vystrieda všetkých dvadsaťjeden dekanátov.  

Podľa košického pomocného biskupa Marka Forgáča sa program pravidelných stretnutí začína spoločnou modlitbou breviára, nasleduje krátka meditácia  a kľúčovým bodom je zdieľanie skúseností z kňazského života a  pastorácie, čiže „chceme aby každý z kňazov tohto spoločenstva sám porozprával ako to prežíva, ako to prežíva farnosť. Ukazuje sa , že to funguje a kňazi sa radi zdieľajú so svojimi postrehmi a skúsenosťami. Nakoniec  odznejú sprievodné informácie a záver patrí diskusii,“ dodal košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý sa týmto stretnutiam veľmi teší.  

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová