Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
19. augusta 2019

Púť mužov Gaboltov 2019

Už po sedemnásty raz bola v diecéznej svätyni v Gaboltove predposledná augustová nedeľa venovaná celoslovenskej púti mužov.

„Začali sme  o 9-tej  hodine dopoludnia, kde  sme mali možnosť prejsť si krížovú cestu ako chlapi.

Potom nasledoval súbor prednášok Witeka Wilka,  modlitby chvál , modlitby  uzdravenia , kedy sme si viac uvedomili,  kým je vlastne pre nás Kristus,  že je to niekto,  kto nám chce dať radosť zo života,  naozajstné  prežívanie  radosti, aby sme sa dokázali usmievať  aj pri Ježišovi,“ uviedol správca farnosti Tomáš Regeš CSsR.

O 16-tej hodine púť mužov vyvrcholila svätou omšou slúženou košickým arcibiskupom  Mons. Bernardom Boberom. 

Ten vo svojej homílii spomenul ako je dobre,  že môžeme   prísť k Ježišovi a nájsť Boží pokoj.

 „Stretnutia s Máriou aj tu v Gaboltove menia ludí , v jej škole sa dokonale formuje i naše chlapské  srdce.  Rozdelenia, aj tie o ktorých hovorí evanjeliujm sa dajú prekonat jedine Ježišovou láskou. Ježiš chce aby vzplanul oheň radikálnej lásky, je to pravá láska a   na ničom tak nezáleží, ako na tomto ohni lásky. Učiť sa odpúšťať a prosiť o odpustenie, to je tajomstvo pokojného rodinného života. Zostante verní Ježišovi  a budete verní aj v svojich  rodinách a povolaniach,“  pripomenul v svojej homílii košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová