Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
02. septembra 2019

Prvé výročie blahorečenia Anny Kolesárovej

V tieto dni si pripomíname prvé výročie slávnosti blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty.

Presne na prvé výročie slávnosti – 1. septembra 2019, sa konala v jej rodisku Vysokej nad Uhom slávnosť, na ktorej veriaci ďakovali za dar Ankinho blahorečenia.

Pútnici sa zúčastnili celodenného programu, ktorého súčasťou boli modlitby, svedectvá, divadelné predstavenie zo života blahoslavenej, ale aj slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Do rodiska blahoslavenej Anky putujú už 20 rokov mladí ľudia z celého Slovenska. Od roku 1999 sa tam konajú Púte radosti. Po blahorečení Anny Kolesárovej však stúpol záujem o poznanie jej rodiska a pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom aj zo strany staršej generácie, čo potvrdil aj rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák:

Hlavne po slávnosti blahorečenia nastal posun. Vysoká nad Uhom nie je už len miesto povzbudenia pre mladých a miesto, kde robíme rôzne preventívne programy. Často tu prichádzajú ľudia,  ktorí sú v koncoch. Rodiny a ľudia, ktorí majú vážne zdravotné problémy a riešia náročné životné situácie.

Pre nás kňazov tak prichádza nová úloha. Počúvať a byť s ľuďmi, ktorí u našej novej blahoslavenej hľadajú pomoc a orodovanie. Kňazi, ktorí tu fungujeme zažívame mnoho hlbokých rozhovorov, silných spovedí a konverziu v životoch.“

Aj farár vo farnosti Pavlovce nad Uhom Slavomír Bakoň si všimol zmeny,  ktoré sa v ostatnom roku v ich farnosti dejú:  „Počas celého roka naozaj pociťujeme, akí sme v Anke dostali dar. A to môžem vyhlásiť za celé tunajšie spoločenstvo.

Pretože práve blahorečením mnohí veriaci aj tu vo Vysokej pri relikviári blahoslavenej Anky našli posilu a zvláštnu milosť. Takisto si všímam nárast dospelých pútnikov. Prichádzajú z celej diecézy, ale aj z iných kútov Slovenska a zahraničia. Každú tretiu sobotu v mesiaci máme pútnické soboty,  ktoré z mesiaca na mesiac navštevuje  viac veriacich. Posledné mesiace tu nie je problém stretnúť stovky pútnikov. A mimoriadne sa teším celým rodinkám, ktoré navštevujú toto miesto aby strávili čas pri blahoslavenej Anke Kolesárovej.“

Svätú omšu pri príležitosti prvého výročia blahorečenia Anny Kolesárovej slávil košický pomocný biskup Marek Forgáč. Ten sa vo svojom príhovore venoval príkladu a odkazu mučeníčky čistoty. „Ankin  príbeh volá po úcte k žene. Žena predsa nie je predmet, ani prostriedok na dosiahnutie individuálnej radovánky. Anka je vlastne mučenicou úcty k žene. Jej krátky a skromný príbeh volá po tom, aby sme v každej žene poznali dar. A každý muž sa práve cez úctu k žene stáva veľkým. Ankin príbeh volá aj po úcte k životu ako takému. K akémukoľvek životu aj bezbrannému. Znova je to o čnosti pokory. Môžeme si všimnúť, že krajiny sveta kde sa majú materiálne dobre, s materiálnym zabezpečením rastie aj sebavedomie človeka. Práve tie krajiny sa vyznačujú vysokou mierou necitlivosti ku bezbrannému životu. Či už ide o nenarodený život, alebo život trpiacich schyľujúci sa ku koncu.

A Ankin príbeh volá aj po úcte k Bohu. Máme priame aj nepriame svedectvá o jej zbožnosti. Koniec koncov aj jej posledné zvolanie hovorí za veľa. Zvolaním troch svätých mien, Ježiš, Mária, Jozef zavŕšila svoj život obetou. A svedkovia dodávajú, že čerpala silu zo sviatostného života. Niektoré veľké činy možno v živote vykonať na základe prirodzených ľudských kvalít. Úcta k Bohu však posilňuje naše prirodzené túžby po hodnotách, no sú aj také heroické ideály pre ktoré človek veľmi potrebuje pomoc zhora prostredníctvom úcty k Bohu.

Myslím tu teraz predovšetkým na čnosť čistoty. Skutočne. Ostať dnes verný ideálu čistoty je heroické a potrebujeme na to silu z hora. Ankin príbeh sa zdal v konkrétnej chvíli ako prehra, poníženie. Ale kresťan sa nemôže pozerať na život iba situačne. Čo je pre mňa dobré a príjemné - tu a v tejto chvíli. Ale našou devízou je pohľad z dlhodobej perspektívy. Pohľad z večnosti.

Ankina prehra po desiatkach rokov prináša veľa víťazstiev v životoch pútnikov prichádzajúcich na toto miesto. Mnoho obrátení, mnoho príbehov meniacich sa k dobrému tu našlo svoje miesto. A jej príbeh je volaním po tom, aby sme na život pozerali z pokorou a z pohľadu večnosti.“

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová