Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
16. marca 2021

Pozvánka na duchovnú obnovu online

Arcidiecézne centrum pre mládež pripravuje dvojdňovú online pôstnu duchovnú obnovu na tému „Trpezlivosť v utrpení“ pre mladých, ale aj pre všetkých veriacich, ktorí majú záujem na Facebooku ACM. Duchovná obnova začne v sobotu 20.03.2021 o 17:00 hod. zamyslením nad aktuálnym prežívaním telesného i psychického utrpenia a bolesti v živote človeka aj v dnešnej kovidovej dobe a hľadaním odpovedí, ako ho môže človek dnes trpezlivo zvládnuť a tak aj dôstojne prežiť. Po samotnom zamyslení bude nasledovať meditácia nad biblickým textom a jeho aktualizácia pre dnešok. Počas duchovnej obnovy bude možné klásť otázky k danej téme prostredníctvom aplikácie slido alebo sa môžu vopred poslať na adresu premladez@gmail.com. Duchovná obnova bude pokračovať v nedeľu 21.03.2021 o 17:00 hod. online eucharistickou adoráciou za všetkých mladých, no najmä za chorých a trpiacich v dnešnom svete i za dar trpezlivosti pre nich. Počas adorácie bude možné napísať úmysly, za ktoré sa bude modliť počas adorácie, tiež prostredníctvom aplikácie slido alebo sa môžu vopred poslať na adresu premladez@gmail.com 

Prajeme vám požehnaný pôstny čas.

S úctou a vďakou

o. Ján Kulan, moderátor ACM

Mimka, Viktor a Miro, tím ACM

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová