Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
27. jula 2020

Požehnanie kostola v Ťahanovciach

Ťahanovce sú mestská časť mesta Košice, ktorá si dodnes zachovala vidiecky charakter.  Až do roku 1969 boli Ťahanovce samostatnou obcou. 

Dominantou Ťahanoviec je kostol sv. Anny postavený v roku 1850 v neskoroklasicistickom slohu.

V posledných dvoch rokoch prešiel väčšou obnovou a preto sa v nedeľu 26.7. na sv. Annu konalo spoločne s odpustovou slávnosťou aj požehnanie obnoveného kostola. 

Obnovený kostol požehnal košický arcibiskup Bernard Bober.

Vo svojom príhovore hovoril predovšetkým o sv. Anne, ktorá je patrónkou kostola a veľký vzor pre všetkých starých rodičov, ktorí obetavo pomáhajú svojim deťom. “Nestačí deťom ponúknuť iba úspory a majetky. Toto všetko je naozaj pominuteľné, ale čo je naozaj dôležité, to sú duchovnú hodnoty, ktoré treba sprístupňovať a ukazovať svojim životom. No a mladých treba učiť aj deliť sa,  byť obetavý a slúžiť, lebo toto mladým niekedy uniká.”

Obnova kostola bola finančne pomerne náročná, farnosť za pomoci farníkov, ministerstva kultúry a sponzorov preinvestovala takmer 120 000 eur. Ako uviedol farár, Miroslav Porvazník: “Urobili sme opravu exteriéru kostola. Najprv sa natierala strecha a všetky kovové konštrukcie kostola. Nasledovala fasáda, kde bolo treba meniť všetky stierky a omietky. Tieto práce sa nám podarilo zvládnuť vďaka farníkom, ktorí boli ochotní spolupracovať na realizácii projektu. Pomohla aj obec, sponzori a dotácia ministerstva kultúry.” 

Kostol sv. Anny v Ťahanovciach prešiel okrem tejto rekonštrukcie aj obnovou interiéru a veriacim bude takto slúžiť dlhé roky. 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová