Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
31. augusta 2020

Požehnanie kostola v Malčiciach

Obec Malčice na východe Slovenska má svoju históriu už vo Veľkomoravskom období. Farnosťou sa stala začiatkom 14. storočia a okrem fary, školy a kostola tu bol v minulosti aj hrad či zemianska kúria.

Dnes v Malčiciach nájdeme okrem zboru reformovanej cirkvi a gréckokatolíkov aj Rímskokatolícku farnosť sv. Štefana Uhorského. No a práve kostol sv. Štefana prešiel v predchádzajúcom období obnovou, ktorá vyvrcholila v nedeľu 30.8.2020 jeho požehnaním košickým  pomocným  biskupom  Markom Forgáčom.

V príhovore ponúkol úryvok Matúšovho evanjelia, kde Ježiš prvýkrát podáva správu apoštolom o tom, že bude trpieť. Hovorí aj známe usmernenie ako kráčať po ceste za ním: „Ježiš tak apoštolom vyjavil utrpenie preto, aby nežili v ilúzii. Aj nám sa stáva, že občas žijeme akoby v oblakoch. Realita života je však vždy aj o kríži a utrpení. No a tie Ježišove usmernenia sú zhrnutím jadra kresťanstva.

Zaprieť seba – to musí veriaci človek spraviť preto, aby videl kríž. Keď ho vidí, musí ho aj vziať na svoje plecia, no a s tým krížom nasledujeme Ježiša. Na tejto ceste už vidíme aj druhých a ich bolesť, lebo v Ježišovi sa všetko spája. Spoločne si takto pomáhame niesť bremená. Kostol a kríž, ktorý je na vrchole veže, je znamením týchto vecí. Poukazuje na to, čo je jadrom kresťanstva. Zaprieť seba, vziať kríž a nasledovať Krista.“

Farár Martin Ferčák pripomenul, že počas obdobia, kedy bolo obmedzenie slávení svätých omší, výmaľovali interiér a fasádu kostola. „Veľa prác sme zvládli svojpomocne a mnoho nám prispeli i sponzori. Veriaci venovali prácam množstvo času aj na úkor svojich dovoleniek, či vlastných projektov a prišli pomôcť pri obnove kostola,“

V Malčiciach sa dnešným požehnaním obnova chrámu neskončila. Tunajších veriacich čaká v budúcnosti ešte obnova zvyšnej časti fasády kostola a výstavba kaplniek zastavení krížovej cesty.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová