Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
10. augusta 2020

Požehnanie farskej budovy v Brezovičke

Farnosť sv. Martina v Brezovičke   patrí  v dekanáte Lipany k jednej  z menších farností Košickej arcidiecézy. V marci roku 2018 tu  požiar strechy a podkrovia fakticky zničil farskú budovu.  V nasledujúcich dvoch rokoch sa však vďaka ochote a nadšeniu veriacich podarilo budovu znova postaviť a v nedeľu 9. augusta  bolo jej  slávnostné požehnanie.

Veriaci farnosti Brezovička ako aj filiálnej obce Vysoká sa po požiari budovy fary zmobilizovali a vďaka ich zbierkam, brigádam a finančnej podpore arcidiecézy vo výške 25 000 eur,  sa dielo v celkovej hodnote viac ako 78 000 eur podarilo.

Ako uviedol farár Miroslav Martoňák: „Bolo to ťažké, ale môžem povedať, že nám veľmi pomohli aj dediny z dekanátu, ktoré robili zbierky.

Rovnako nám pomohli sponzori z farnosti aj mimo obec a pomohli aj ľudia zo zahraničia. Vidno, že ľudia tu kňaza naozaj chcú a veľmi sa usilovali, aby fara bola hotová.“

Slávnostnú svätú omšu celebroval a budovu fary požehnal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ten vo svojej homílii vyzdvihol predovšetkým ochotu veriacich zapájať sa do života farnosti a reagovať na jej potreby.

   „Zaslúžia si poďakovanie aj také vyzdvihnutie. Dávam týchto veriacich za príklad aj iným farnostiam, väčším farnostiam, že sa chytili iniciatívne práce a dnes môžeme povedať, že je fara hotová. Téma dnešného evanjelia je búrka na mori. Takže odvahu, Ja som to, nebojte sa! Táto myšlienka je dôležitá. Kristus je s nami, treba dôverovať Bohu. Všetko čo začíname, všetko čo robíme, robme to vždy v napojení na Boha a vtedy sa to dielo podarí a bude požehnaním aj pre ďalšie generácie“.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová