Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
22. juna 2020

Posviacka obetného stola a ambony v Humennom

Farský kostol Všetkých svätých v Humennom je najstarší gotický františkánsky kláštorný kostol v Prešovskom kraji a v poslednom čase prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Chrám sa okrem funkčných vylepšení dočkal aj estetického vynovenia. Práce boli zavŕšené v nedeľu 21.júna 2020  posvätením kostola a oltára.

Generálna oprava priniesla podlahové kúrenie,  nové  osvetlenie, nový kamerový systém a internetové rozvody. Chrám dostal nový šat aj vnútorným vymaľovaním. Celá rekonštrukcia prebehla s úzkou súčinnosťou s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. Nový obetný stôl a ambona rešpektujú oblúkové dimenzie v novogotickom štýle chrámu.

Svätú omšu s posvätením  kostola a oltára slúžil košický arcibiskup metropolita Mons.  Bernard Bober. V homílii pripomenul viac ako 600-ročnú históriu kostola a vyzdvihol i radosť, ktorú toto spoločenstvo cíti po ukončení prác. „Aj z tejto vďačnosti a Božej blízkosti a pôsobenia Božieho ducha rastie živé kresťanské spoločenstvo. To je to podstatné na tomto novom oltári, združuje ľudí. Dáva vás dokopy ako živé kamene. Obnova tohto kostola je výrazom vašej hlbokej viery v Ježiša Krista. Prichádzajte k nemu – k živému kameňu a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu.“ 

Podľa slov dekana - farára Františka Mariňáka, pri obnove boli veľmi nápomocní všetci veriaci farnosti.  Veriaci sa naozaj promptne zapojili do všetkého, čo sa tu dialo, cez tisícky hodín brigád, ktoré tu odpracovali naši chlapi, cez mnohé obety a finančné dary. Takže veľká vďaka našim veriacim

foto. MÚ Humenné

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová