Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. októbra 2019

Poľskí pútnici v Dóme sv. Alžbety

Košická katedrála v sobotu 12. októbra ožila množstvom pútnikov.

Ako cieľ svojej diecéznej púte si ju vybrali pútnici z Bielsko-żywieckiej diecézy v Poľsku.

Cieľom ich putovania bolo uctiť si svojho rodáka, sv. Melichara Grodeckého. Melichar Grodecký ako jeden z trojice košických mučeníkov, spolu s Markom Križinom a Štefanom Pongrácom  vystupujú tento rok do popredia hlavne vďaka 400. výročiu svojej mučeníckej smrti.

Púte sa zúčastnilo okolo 1500 poľských veriacich, 60 kňazov a seminaristov pod vedením svojho diecézneho biskupa, Mons. Romana Pindela. Samotné Košice sú pre pútnikov zaujímavé ako miesto umučenia Melichara Grodeckého, preto bola súčasťou púte aj návšteva u  Premonštrátov, kde našli košickí mučeníci pred štyristo rokmi svoju smrť.

Pútnici v Dóme sv. Alžbety absolvovali spoločné modlitby a svätú omšu, na ktorej ich privítal košický arcibiskup Bernard Bober: „Je to veru už 400 rokov od chvíle, kedy traja košickí mučeníci vydali svedectvo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi a my sme vám veľmi vďační za to, že vaši predkovia formovali dušu i kňazské srdce Melichara Grodeckého, ktorý neváhal prísť tu do Košíc na misie. Tu prišiel pomôcť obnoviť katolícku vieru a tu za túto vieru dal život, tu sa narodil pre nebo. Dnes ste prišli po jeho stopách aj vy do Košíc a vydávate svedectvo o kráse a príťažlivosti katolíckej viery! Ďakujeme vám za to, bratia Poliaci! Buďte pre nás Slovákov aj naďalej záštitou a povzbudením vo viere, predovšetkým v dnešnej Európe, ktorá stráca svoju kresťanskú identitu“, dodal arcibiskup Bober.

Biskup Roman Pindela pripomenul, že v diecéze Bielsko-żywieckiej si pripomínali rok Melichara Grodeckého. Tento svätý je populárny aj v celom Sliezkom kraji.

Dokonca aj miestní politici uznali za vhodné vyhlásiť ho za patróna tohto kraja. Počas Jubilejného roka sa veriaci diecézy každý deň modlili modlitbu ku tomuto svätcovi a prosili ho o pomoc a orodovanie.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová