Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
20. januára 2020

Páter Lexmann zachraňoval ľudí počas vojny

Mikuláš Jozef Lexmann, OP sa narodil v obci  Bobot, neďaleko Bánoviec nad Bebravou  v roku 1899.  Ako 17-ročný prijal rehoľný habit rehole kazateľov a rehoľné meno brat Mikuláš v Grazi,  po predchádzajúcich štúdiách v Budapešti. Podstatná časť jeho života je spätá s Košicami a významne sa zapísal do života obyvateľov mesta.

 V nedeľu 19. januára  sa v košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas konala spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75.výročia oslobodenia Košíc. Zároveň si zhromaždení pripomenuli  záchranu asi 20-tich osôb pátrom Mikulášom Lexmannom a jeho spolubratmi na prelome rokov 1944/1945.  Stretnutie sa začalo svätou omšou v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorej predsedal emeritný arcibiskup Alojz Tkáč.

Svätej omše, ako aj následnej slávnostnej akadémie v centre Veritas sa zúčastnili aj predstavitelia dominikánskej rehole, príbuzní pátra Lexmanna, potomkovia zachránených, ako aj široká verejnosť.

V čase druhej svetovej vojny Košice pripadli Maďarsku. Na prelome rokov 1944/45 predstavitelia  pronemeckej Stany šípových krížov terorizovali obyvateľov mesta, brat Mikuláš Lexmann vytvoril úkryt v priestoroch krypty pod dominikánskym kostolom, kde ukrýval ohrozených ľudí bez ohľadu na ich náboženské či politické presvedčenie - Židov i komunistov. Jeden z organizátorov podujatia a príbuzný pátra Lexmana Juraj Lexmann vyzdvihol jeho odvahu:  „Dnešné spomienkové  podujatie je významné z toho aspektu, že záchrana 20 - 30 ľudí v krypte tunajšieho kostola koncom druhej svetovej vojny patrí medzi najvýznamnejšie počiny pátra Mikuláša v jeho živote. Dodnes žijú ľudia, ktorí cítia za tento jeho skutok osobnú vďačnosť. A vzhľadom na okolnosti , ktoré v tom čase boli, Mikuláš a jeho spolubratia preukázali skutočnú odvahu.“ O tom že Mikuláš Lexmann je skutočne významná osobnosť svedčí aj fakt, že počnúc 28.októbrom 2019 do 7.novembra 2020 vyhlásila Slovenská provincia Rehole kazateľov za Rok Mikuláša Lexmanna. Slovenská provincia Rehole dominikánov iniciovala aj proces blahorečenia p. Mikuláša, ktorý je známy aj ako aktívny apoštol Košíc, zakladateľ časopisu Svätý ruženec a záchranca ľudských životov.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová