Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
16. septembra 2020

Päťdesiat rokov kostola v Záhradnom

Rímskokatolícka farnosť Sedembolestej Panny Márie v Záhradnom si na odpustovej slávnosti 15. septembra pripomenula 50 rokov  od výstavby kostola.

Program začal v utorok Eucharistickou slávnosťou , počas ktorej boli uložené v spomínanom kostole relikvie . Relikvia sv. Gabriela Possentiho od Bolestnej Matky a relikvia zo Sv. Kríža. V stredu na slávnosti košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vyzdvihol nesmiernu cenu  kríža v našom živote.

„Milé mamy a otcovia, nevzdávajte duchovný zápas o svoje deti . Aj keď už majú svoje roky a svoju slobodu, pripomínajte im s láskou že bez Boha je život smutný a nemá cieľ. Od mala im  ukazujte na Ježišov kríž, aby videli že život nie sú iba radovánky a bezbrehá sloboda . Nech počítajú s tým že v živote prídu aj krízy napätia,  aj choroby a že bez lásky k Ježišovmu krížu len ťažko budú niesť tie svoje vlastné kríže.

Milí Zahradňanci,  nezbavujme sa kríža,  aj keď nám niektorí progresivci budú nahovárať , že si to tak vyžaduje sekulárny charakter moderného štátu .Dávajte si pozor na nové pokusy zvrátiť to, čo doteraz u nás bolo najviac cenené.  A neutekajme ani od svojich vlastných životných krížov v podobe starostlivosti o chorých a starých ľudí,  bezbranných a nenarodených.  Aj  navzdory výsmechu a opovrhovaniu, obhajujme lásku a pravdu Kríža .

Uplynulo päťdesiat rokov od chvíle keď ste po trojročnom veľkom stavebnom úsilí a obetách   slávnostne požehnali tento kostol Sedembolestnej Panny Márie. Odovzdajte túto svoju horlivosť za Krista a jeho Cirkev i svojej mladej generácii nech nezabudnú,  že v živote záleží na láske, ktorá je obetavá a dokáže aj utrpenie obrátiť na požehnanie.

Panna  Mária neušla spod kríža a neschovala pred utrpením svojho syna a neschováva sa ani pred našimi bolesťami . Ona ich  prežíva s nami a povzbudzuje nás,  aby sme vydržali . Svedectvo Sedembolestnej , ale aj múdry odkaz našich predkov,  majme na mysli,  keď si ju dnes uctievame  ako svoju duchovnú Matku a  patrónku národa . Sedembolestna Panna Mária , patrónka nášho Slovenska nás vyzýva k súdržnosti a k súcitu medzi sebou.“


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová