Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
10. marca 2021

Pápež František ocenil horlivosť kňazov dobrovoľníkov

Svätý Otec František povzbudil osobitným listom  kňazov, ktorí slúžia chorým v nemocniciach. Košický arcibiskup  Bernard Bober, ktorému Svätý Otec  František list adresoval, pripomína, že od  začiatku roka ponúkli riaditeľom nemocníc  dobrovoľnícku službu,  pretože naozaj veľa chorých pribúdalo a  lekári aj zdravotnícky personál s veľkou obetavosťou poskytovali permanentne profesionálnu starostlivosť. „Riaditelia boli veľmi prekvapení a  povzbudení  a v priebehu jedného dňa prišla aj odpoveď i  s predbežným zadelením pre jednotlivých kňazov“.

Sedemdesiatsedem kňazov dobrovoľníkov arcidiecézy v deviatich nemocniciach denne ponúka  duchovnú službu a aktívnu  výpomoc na covid oddeleniach, či vakcinačných centrách desiaty týždeň. List, ktorý im preposlal arcibiskup Bernard Bober od Svätého Otca ich veľmi povzbudil. „Slová Svätého Otca Františka nám prinášajú nové nadšenie, ochotu a silu vydržať, zostať a svedčiť. Úprimne ďakujeme za požehnanie, ktoré veľmi potrebujeme  a chceme Svätého Otca  na diaľku uistiť o našom modlitbovom memente za neho a jeho vernú službu pre celú Cirkev.“

List v preklade:

Drahému bratovi Mons. Bernardovi Boberovi

košickému arcibiskupovi

S radosťou som prijal Váš milý list, ktorým ste ma informovali o skúsenosti 77 mladých kňazov Vašej diecézy, slúžiacich dobrovoľne v nemocniciach na východe Slovenska, aby podporili chorých a zdravotníkov v tomto čase pandémie.

Ocenil som toto kňazské svedectvo, poznačené radosťou zdieľania a bratskej pomoci trpiacim a ľuďom v ťažkostiach. Práve preto, túžim poďakovať týmto skvelým kňazom za  ich konkrétne gesto milosrdenstva a pozornej starostlivosti.

V perspektíve Cirkvi, ktorá stále vychádza k druhým, aby zaistila srdečnú blízkosť duchovným a hmotným požiadavkám všetkých ľudí, zvlášť tých najnúdznejších, je nanajvýš dôležité svedectvo kňazov, ktorí sa darujú druhým s evanjeliovou láskou a duchom obety.

Ďakujem im a povzbudzujem ich pokračovať s dôverou a spokojnosťou v ich poslaní. Ešte raz úprimne oceňujem ich horlivosť, ktorá oduševňuje ich službu Božiemu svätému ľudu. Prosím ich o modlitbu za mňa a srdečne každému z nich posielam Apoštolské požehnanie.

Vkladám sa aj do Vašich modlitieb a bratsky Vás pozdravujem.

František

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová