Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
28. mája 2020

Omša svätenia olejov - katedrála sv. Alžbety - 4. jún 2020

Vo štvrtok, 4. júna 2020 o 10:00 hod. sa v Katedrále sv. Alžbety bude sláviť Missa chrismatis, pri ktorej otec arcibiskup požehná a posvätí oleje na vysluhovanie sviatostí. Pri sv. omši si prítomní kňazi obnovia kňazské sľuby. Vzhľadom k súčasnej situácii na túto sv. omšu pozývam iba vopred vybraných kňazov medzi ktorými sú aj tí, ktorí si v tomto kalendárnom roku pripomenú 25. výročie kňazskej vysviacky. Účasť veriacich na tejto slávnosti bohužiaľ nie je možná. Prosíme o zjednotenie sa v modlitbe.

Dúfam, že príde čoskoro čas, keď budeme sv. omšu svätenia olejov sláviť nie v obmedzenom počte, ale všetci kňazi arcidiecézy. Myslím na vás a vašich veriacich vo farnostiach.

S pozdravom

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová