Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Odpustová slávnosť na Košickej Kalvárii - 14. - 15. september 2019

Bratia Saleziáni Vás srdečne pozývajú na

odpustovú slávnosť 

ku cti Sedembolestnej Panny Márii

ktorá sa uskuťoční na Košickej Kalvárii

14. - 15. septembra 2019

Program:

Sobota - 14.9.2019
16.30 - Sv. liturgia spojená s akatistom k Bohorodičke
                 (PhDr. Marek Rozkoš, PhD., kancelár úradu košickej eparchie)
18.15 - posvätný ruženec
19.00 - sv. omša
                  (Peter Kentoš, farár Košice - Nad Jazerom)
20.30 - krížová cesta
21.30 - svedectvo povolania
22.00 - Eucharistická adorácia za nové duchovné povolania
23.00 - Eucharistické požehnanie

Nedeľa - 15.9.2019
7.00 - sv. omša v maďarskom jazyku
8.30 - mládežnícka sv. omša
               (Štefan Kormančík SDB, delegát pre saleziánske misie)
10.30 - slávnostná sv. omša
               (Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita)

plagát Kalvaria KE19.pdf

 

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová