Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
01. juna 2021

Ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním

Kurz  je určený pre formátorov, učiteľov, psychológov, terapeutov, rehoľníkov, dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou a iné profesie.

 

Kurz ponúka: získanie základných poznatkov o sexuálnom zneužívaní; rozpoznanie možných známok zneužívania; aplikovanie vhodných prostriedkov intervencie; oboznámenie sa s legislatívou SR; predstavenie noriem Kódexu kanonického práva a cirkevných noriem; vytvorenie koncepcie ako pracovať s obeťami zneužívania; implementácia prevencie v spoločenstvách a skupinách.

 

Organizuje Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí  Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú.

 

 Kontakt a prihlásenie na kurz safeguarding : JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých a „projectmanager“: safeguarding.ku@gmail.com.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová