Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
01. októbra 2019

Nový dekan Teologickej fakulty v Košiciach je Radoslav Lojan

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity  v Ružomberku pripravila dnes slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

a zhromaždenie akademickej obce pri príležitosti inaugurácie nového dekana Teologickej fakulty. Doterajšieho dekana prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD. vystriedal v jeho funkcii doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Slávnostné Veni Sancte sa začalo o  10:00 hod. svätou omšou v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Slúžil ju arcibiskup Bernard Bober, ktorý vo svojej homílii spomenul 25. výročie obnoveného kňazského seminára v tomto meste. 

Spomenul aj blížiace sa 20. výročie založenia Katolíckej univerzity,  25. výročie silného ekumenického spoločenstva v meste, ale poďakoval za odvedenú prácu aj dosluhujúcemu dekanovi, profesorovi Cyrilovi Hišemovi.

Po svätej omši nasledovalo v Aule Sv. košických mučeníkov na Teologickej fakulte slávnostné zhromaždenie akademickej obce pri príležitosti inaugurácie nového dekana Teologickej fakulty, doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD., ktorý zložil vyznanie viery a predpísaný sľub pri prevzatí úradu.

Nový dekan vo svojom inauguračnom príhovore poďakoval za dôveru, ktorej sa mu dostalo: „Chcem na našej teologickej fakulte aj v ďalších rokoch podporiť a uviesť do praxe požiadavky súčasného pápeža Františka, ktorý zdôraznil tri princípy pre vzdelávanie. Poľudštenie vzdelávania, zlepšenie kultúry dialógu a upevňovania nádeje, ktorá má vychádzať z dynamiky života a k tomu prispôsobeného vzdelávania. Súčasný pápež František pridáva k tejto vízii ešte dôležitú výzvu a tá je aktuálna pre nás. Nech je teológia prejavom Cirkvi, ktorá je poľnou nemocnicou, ktorá žije svoju misiu spásy a uzdravovania vo svete. Milosrdenstvo nás všetkých nech nie predkladané iba ako pastoračný postoj, ale najmä nech je našou osobnou identitou. Na tejto vízii pápeža chceme spoločne pracovať a ešte viac sa do nej zapojiť“. 

Radoslav Lojan (1976) sa narodil v Humennom. Teologickú fakultu (TF KU) KU vyštudoval v Košiciach (2002). V roku 2006 získal na Univerzite Sv. Pavla v Ottawe v Kanade licenciát z posvätnej teológie a kresťanskej etiky a v roku 2012 pod vedením prof. ThDr. Carolyn Sharp, Ph.D., obhájil na Univerzite Sv. Pavla v Ottawe, Teologickej fakulte dizertačnú prácu týkajúcu sa pohľadu súčasnej bioetiky na človeka v palliatívnej starostlivosti a bol mu udelený titul Ph.D. Radoslav Lojan sa orientuje na problematiku a dilemy súčasnej bioetiky týkajúce sa umierania a smrti človeka. Je členom Inštitútu aplikovanej Etiky prof. Alexandra Spesza pri TF KU, Katolíckej Medicínskej Associácie v USA (CMA) a Katolíckej Teologickej Spoločnosti v USA (CTSA) v Kanade (CTS) a v Europe (ESCT).

Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Je v plnej miere zodpovedný za činnosť fakulty, zodpovedá akademickému senátu fakulty a tiež rektorovi školy.     


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová