Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
01. septembra 2020

Nováčany majú obnovený kostol

V poslednú augustovú nedeľu sa uskutočnilo posvätenie obnoveného kostola košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom,  ktorého v úvode privítal starosta obce Ján Štrbík.

Na slávnosti v homílii košický arcibiskup Bernard Bober odpovedal na otázku, kde prebýba Boh.

„Boh prebýva v nebi , v skutočnosti,  ktorá je iná ako tá naša pozemská . Všetko  čo robí, je sprevádzané veľkým tajomstvom a predsa cítime a veríme že existuje a že náš život má v ňom svoj začiatok aj svoje naplnenie.

Prichádzame do Božieho domu, aby sme sa s ním stretli , je to jeho dom, tu vládne výnimočná atmosféra, kde cítime a prežívame veci ináč ako v bežnom každodennom živote, kde vieme pokorne mlčať , počúvať a modliť sa .

Človek tu prináša svoje srdce , svoju radosť,  svoje otázky a možno aj svoje starosti a svoje bolesti. 

Boh prebýva všade, badáme jeho stopy v prírode či v harmónii vesmíru.Tam, kde Boh prebýva, život ľudí sa mení, chvalabohu k lepšiemu, človek si uvedomuje svoj hriech a mení štýly nasmerovanie svojho života. Snaží sa žiť svoj život pre druhých.

Zachej  pustil Ježiša do svojho domu a Božia prítomnosť vytlačila z jeho domu pýchu, chamtivosť a všetky pokušenia spoliehať sa v živote iba na vlastné sily .Tam, kde prebýva Boh, tam sa vytvára miesto pre obrátenie, pokánie a nový začiatok, ľudia majú nové srdcia.

Boh býva tam , kde ho človek v pustí.  Boh počíta s našou voľbou a s našou slobodou, nič nasilu.“

Pred záverom Magdaléna Špaková z poverenia farskej rady a v mene všetkých farníkov poďakovala za posvätenie zrekonštruovaného  farského  kostola Svätého Štefana. „Je to naozaj Božia milosť , že máme posvätený obnovený chrám a  na prvom mieste sa chcem poďakovať Pánu Bohu za to ,že nám doprial dožiť sa toho slávnostného dňa. Začali sme v roku 2018 výmenou okien z vonkajšej strany kostola a samotná veľká úprava začala v marci 2019, kedy sme urobili elektrické rozvody, omietky, dlažbu ,nasledovala obnova nástenný ch malieb , vynovenie oltára a krížovej cesty. Preinvestovali sme 83 tisíc eur. Ako bolo povedané, veľkým vkladom boli nielen organizačné schopnosti ale aj zručnosti nášho duchovného otca Štefana , za čo mu patrí naša veľká vďaka. Veríme, že obnovený chrám bude požehnaním pre všetkých, ktorí sa tu budú stretávať na slávení Eucharistie . Pán arcibiskup Bernard, nech Pán odmení vašu službu, nech vám dá pevné zdravie a veľa pastoračných múdrostí pri spravovaní našej košickej arcidiecézy.“


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová