Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
30. januára 2022

Nedeľa KU a výročie biskupskej vysviacky

V nedeľu 30. januára si pri svätej omši v Dóme sv. Alžbety v Košiciach kňazi a veriaci pripomenuli 29. výročie biskupskej vysviacky košického arcibiskupa metropolitu Mons.  Bernarda Bobera . 

Keďže  posledná januárová nedeľa je už tradične venovaná Katolíckej univerzite, arcibiskup Bernard Bober vo svojom príhovore vyzdvihol fungovanie Katolíckej univerzity.

"Katolícku univerzitu v Ružomberku doteraz úspešne absolvovalo viac ako 113-tisíc mladých z celého Slovenska. Dnes pôsobia ako učitelia, zdravotníci, ošetrovatelia, novinári, psychológovia, ale aj teológovia a kňazi. Boli poslaní naplniť Ježišovu misiu – ohlasovať radostnú zvesť, vrátiť ľuďom zmysel života, pomáhať budovať civilizáciu lásky, vnášať do spoločnosti ducha pokoja, porozumenia a pokory.

 Pri slávení tohtoročnej Nedele Katolíckej univerzity zvlášť myslíme na našich absolventov. Prajeme im, aby nezabudli na to, odkiaľ vyšli, a aby ich život stál na pevnom základe, ktorým je Kristus – Cesta, Pravda a Život.

Katolícka univerzita v Ružomberku je miesto, kde sa učíme viesť dialóg. To je to, čo dnes veľmi potrebujeme. Vidíme koľko nenávisti je v našich dialógoch, či už v politike, alebo v mediálnom priestore. Vidíme, ako nás rozdelili rôzne spoločenské témy, témy pandémie a opatrení, témy o spôsobe života a hodnotách.

Učme sa od Ježiša viesť dialóg, učme sa počúvať navzájom – tak nás vyzýva aj Svätý Otec František. A v tomto je Kristus najlepším učiteľom. Preto, pozývame aj vaše deti študovať na jednej z našich štyroch fakúlt na Katolíckej univerzite (filozofická, teologická, pedagogická a zdravotnícka), aby sa nestratili v pretechnizovanom svete. Tu sa nenaučia nič zlé, naopak, ako pedagógovia, zdravotníci alebo žurnalisti dokážu kriticky zhodnotiť všetky tendenčné prúdy dnešnej doby, dokážu odhaliť zaujatosť a argumentovať v záujme celej pravdy o Bohu i človeku.

Naozaj, už sa nevládzem pozerať na jednostrannú štvavú kampaň proti Cirkvi v médiách a v spoločenskom priestore. Jedna emotívna pozitívna správa nevyváži ďalších desať, ktoré sa za každú cenu snažia prezentovať Cirkev ako mašinériu moci, ako brzdu pokroku, ako hniezdo deviantov a predátorov. Kde sú správy o našej každodennej službe pre občanov tejto republiky? Prečo sa nehovorí o našom nemalom príspevku k spoločenskému zmieru, prečo sa nepíše o starostlivosti o duševné a psychické zdravie obyvateľov tohto štátu hlavne teraz počas pandémie? Prečo sa zaznávajú naše prínosy v školstve, kultúrnom živote, zdravotníctve i charite? Prečo niekto už nahlas nepovie, že aj v rámci integrácie a práce s rómskymi komunitami máme oveľa lepšie výsledky ako rôzne mimovládne organizácie? Preto sa pýtam: Kto dá hlas našej duchovnej rodine, Cirkvi, v celospoločenskej debate? Kto ju obháji aj pred tými, ktorí nás do špiku kosti urážajú a zniesli by nás zo sveta?! Áno, pre mnohých sme iba príživníkmi na tele spoločnosti. No bohužiaľ, toto môžu tvrdiť len tí, ktorí Cirkev nepoznajú a majú v sebe hlboké predsudky a myšlienkové stereotypy a myslia si, že štát je na cirkvách stratový.

Drahí bratia a sestry, aj my, veriaci ľudia, sme občanmi tohto štátu a občanmi Európskej únie, nikto z nás nesmie robiť občanov druhej kategórie, tak ako potrebu zúčastniť sa na svätej omši nemôže už ďalej odobrovať očkovanie či neočkovanie. V tejto veci už dlho apelujeme na kompetentných, no čas už pokročil. Veď Cirkev aj počas pandémie podala pomocnú ruku zdravotníkom a trpezlivo sa snažila prispieť k tomu, aby sa neprepĺňali nemocnice. Tu treba povedať, že bohoslužba nemôže byť definovaná ako hromadné podujatie. Možnosť praktizovať svoj náboženský život patrí k základným právam a slobodám.

Preto sa nebojme zodvihnúť hlavu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam, výsmechu či mediálnej šikane, nehanbime sa a nebojme sa žiť s Ježišom, hlásiť sa k jeho Cirkvi a nahlas hovoriť o jeho princípoch, o jeho evanjeliu.

Preto vás prosím o vašu podporu a priazeň, no predovšetkým o vaše modlitby, ktoré potrebujeme pre naše osobné ľudské príbehy, ale aj pre akademické pôsobenie na našej jedinej katolíckej vysokej škole na Slovensku. Aj táto škola nám dodáva sebavedomie povedať: Som hrdý na to, že som katolík!

Bratia a sestry! Je to veľký Boží dar, že katolíci na Slovensku majú vlastný akademický priestor, v ktorom pestujú vedu, výskum a dialóg. Chráňme si ho a zveľaďujme! Nech sa naša univerzita s Božou pomocou aj v nasledujúcom období po pandémii vzmáha a zveľaďuje, a nech pripravuje ľudsky i kresťansky zrelých absolventov pre lepší a pokojnejší život na našom Slovensku i vo svete", zdôraznil na záver svojho príhovoru arcibiskup Bernard Bober.

Presne pred 29 rokmi, 30. januára 1993  prijal  košický arcibiskup Mons. Bernard Bober z rúk kardinála Jozefa Tomka biskupskú vysviacku. Na záver svätej omše túto skutočnosť pripomenul dekan a farár Farnosti sv. Alžbety v Košiciach, Allan Tomáš.

Prijali ste s veľkou pokorou tento úrad a my vám chceme v tejto chvíli poďakovať za vašu ľudskosť i starostlivosť dobrého pastiera. Do ďalších rokov vašej biskupskej služby vám vyprosujeme pevné zdravie, dary Ducha svätého, apoštolskú horlivosť a veľa radosti v tejto službe. Cítime ťarchu tohto úradu na vašich pleciach, zvlášť v posledné mesiace pandémie, ktoré prežívame. Vieme, ako sa nad mnohými vecami trápite, ako ich prežívate a preto je v tejto chvíli na mieste, aby sme my veriaci, ale aj kňazi, obnovili svoju úctu a poslušnosť,“  pripomenul dekan Allan Tomáš.

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi na Slovensku
Anna Kolesárová
Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Dotácia Odstraňovanie následkov po zemetrasení