Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
23. septembra 2019

Na Národnom pochode za život sa prihovoril arcibiskup Bernard Bober

Tretí Národný pochod za život sa  začal v nedeľu 22. septembra dopoludnia sv. omšou , na  ktorej sa  prihovoril košický arcibiskup Bernard Bober. Podľa odhadov organizátora sa na pochode zúčastnilo  50 000 účastníkov.

        Milí bratia v biskupskej i kňazskej službe, diakoni, rehoľné sestry, milí mladí priatelia, drahí bratia a sestry v Kristovi, zhromaždení tu v bratislavskej Inchebe, ako aj vy všetci, ktorí nás sledujete cez vysielanie Televízie Lux a Rádia Lumen!

        Vždy keď mám povedať niekoľko slov k téme ochrany ľudského života, napĺňa ma z jednej strany veľký smútok, pretože okolo tejto témy sa točí tak veľa klamstva, peňazí, sebectva a nezodpovednosti, a na druhej strane ma preniká hlboká ľútosť nad každou ženou či mužom, ktorí trpia po vykonanom potrate a trápia sa, keď si uvedomia, čo vlastne vykonali. Stále však pevne dúfam, že raz príde čas, keď si spolu s našimi spoločenskými a politickými lídrami uvedomíme, že ľudský život je nedotknuteľný a posvätný, a že nového života sa skutočne báť netreba.

Mocní tohto sveta sa neraz báli a často mali strach pred malými deťmi, pretože v nich videli možných budúcich nepriateľov. Egyptský kráľ rozkázal usmrcovať narodených hebrejských chlapcov, aby mal kontrolu nad podmaneným národom, aby v ňom nedošlo k povstaniu (Ex 1, 8-22). A podobne sa zachoval aj Herodes, ktorý mal strach o svoj trón, o svoju pozíciu a moc. Bál sa, že z narodeného chlapca Ježiša sa stane budúci kráľ, ktorý ho oberie o moc. Aby sa ho zbavil, pre istotu dal v Betleheme zabiť všetkých chlapcov do dvoch rokov (Mt 2, 13-18).

Svetoví lídri dnes toľko hovoria o mieri a pokoji, odsudzujú vojny či zabíjanie, a pritom nechcú nahlas priznať, že najväčším nepriateľom pokoja v západných spoločnostiach je zabíjanie nenarodených detí, že je to priama vojna, že je to priame zabíjanie, priama vražda pri ktorej zomiera viac ľudí ako v ozbrojených konfliktoch.

Deti sa teda aj dnes nechávajú zabíjať väčšinou zo strachu – zo strachu pred stratou pohodlia, zo strachu pred nedostatkom prírodných zdrojov, teda zo sebeckých pohnútok, že pre nás, nenásytných konzumentov, nebude stačiť. A aby sme si všetky tie vraždy mohli ospravedlniť, používame niekoľko argumentov, ktoré točíme dookola, len aby sme nemuseli počuť pravdu.

        Prvá lož, ktorá sa ľuďom vtláča do myslenia cez všemocné médiá a bohato dotované organizácie, je tvrdenie, že nenarodené dieťa ešte vlastne nie je dieťaťom. My však vieme, že už pri počatí, dostáva od Boha každé jedno embryo nesmrteľnú ľudskú dušu. Preto trváme na tom, že ľudský život musí byť chránený už od počatia – a bez kompromisov!

       

Druhé klamstvo tvrdí, že potrat nemá pre ženu žiadne následky, že je to dokonca menej bolestivé ako vytiahnutie obyčajného zuba. No v skutočnosti každý potrat spôsobuje veľké rany na tele – dokonca na dvoch telách – a ešte väčšie rany na duši! Koľko sĺz a aké ťažké psychické stavy, výčitky svedomia a traumy na dlhé roky spôsobí vražda dieťaťa v lone matky! Keď za nami, kňazmi, prídu ženy s týmto trápením a rozprávajú o tom, ako si najprv nahovárali že sa nič nestalo, a ako sa potom ozvalo ich srdce či svedomie, a ako ich to všetko trápi – mohli by sme o každom jednom prípade napísať smutný román, len aby sme odhovorili každú jednu ženu, ktorá rozmýšľa o možnosti ísť na potrat. Koľko vzťahov a manželstiev sa rozpadlo práve kvôli potratom!?

        Tretie klamstvo šírené o potrate spočíva v slogane: Moje telo – moje brucho patrí mne! Je to dokonalý sebaklam. Naše telá, podľa kresťanskej viery, nepatria nám, ale Bohu. Nemôžeme s nimi nakladať tak, ako sa nám páči. Naše telo je chrámom Ducha Svätého a aj embryo v tele matky patrí Bohu. Aj embryo, človek v zárodku, má právo na život. Má už celkom iný genotyp ako jeho matka. Telo počatého dieťaťa už nie je totožné s telom matky.

        Keď sa hovorí o potratoch, dáva sa do centra pozornosti žena. Málo sa hovorí o mužovi, ktorý spolu so ženou dieťa splodil. Jedno poradenské centrum pre ženy v Nemecku prišlo k záveru, že až 90% žien, ktoré boli na potrat, by si dieťa boli nechali, keby ich pri rozhodovaní otec dieťaťa nenechal v štichu – keby ich nenútil k potratu, resp. keby ich emocionálne nevydieral. Veľa mužov sa v týchto prípadoch zachovalo zbabelo a nezodpovedne a tak sa ťažko previnili.

 

        Drahí bratia a sestry! Boh je pôvodcom a darcom života. On život daruje aj vtedy, keď muž a žena nechtiac splodia dieťa. Ako Božie deti musíme urobiť všetko preto, aby sme aj takýto na prvý pohľad nechcený ľudský život zachránili a podporovali.

        Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa angažujú v prospech nenarodených detí a vzdelávajú či vplývajú na ženy a mužov, ktorí sa rozhodujú a falošne si namýšľajú, že azda by pre nich bolo lepšie ukončiť život počatého dieťaťa. Ďakujem vám všetkým, že sa modlite za ich obrátenie a za ich správne rozhodnutia, že sa modlite aj za nenarodených a za ich rodičov, ktorí v konečnom dôsledku veľmi trpia.

        A nakoniec vás všetkých prosím, aby ste nevzdávali tento boj za život. Stojíte na správnej strane, bojujete za dobrú vec! Svet bojuje klamstvom, zaslepený sebectvom a peniazmi agituje za smrť bezbranných a nevinných. Vy však buďte vytrvalí a čerpajte silu z Krista! Vždy keď budete počuť tieto klamstvá o človeku a Bohu, nahlas zaujmite postoj, rozhodne a s odvahou! Pochodujme dnes v zmysle hesla dnešného pochodu: Za najmenších z nás!

        Ak poznáte niekoho kto trpí na následky vykonaného potratu, sprostredkujte mu pomoc. Cesta k uzdraveniu je zdĺhavá, každý dotknutý však potrebuje jednoznačne Božiu pomoc, jeho odpustenie a milosrdenstvo. Iba tak možno zranenej duši vrátiť pokoj.

Budujme v spoločnosti atmosféru, v ktorej sa deti budú vnímať nie ako ťarcha, ale ako Boží dar a budú prijímané s vďačnosťou a radosťou! Pamätajte si: Kto slúži životu, slúži Bohu! Chráňme život od počatia až po prirodzenú smrť a vyzdvihujme rodinu muža a ženy. Deti si nezaslúžia, aby sme z nich robili pokusných králikov len preto, že my, dnešní namyslení ľudia, si chceme dokazovať, že deti sa dajú vychovávať aj v iných zväzkoch ako iba v tradičnej rodine.

        Všetky naše dobré úmysly vložme do Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ona nech ich opatruje a oroduje za nás, a nech pomôže ku konečnému víťazstvu Ježišovej pravdy a lásky v tomto svete! AMEN


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová