Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
11. januára 2019

Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sa konala konferencia v rámci prípravy na 400. výročie ich smrti

V kontexte jubilea 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov, ktoré slávi Košická arcidiecéza, sme v utorok 8.1.2019 usporiadali konferenciu k Roku sv. Košických mučeníkov. Konferencii predchádzala sv. omša, ktorú slávil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a farárom farnosti Košice – KVP Petrom Sykorom. Na sv. omši boli prítomné aj putovné relikvie sv. Košických mučeníkov.
 

Konferenciu na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov otvoril Mons. Marek Forgáč svojim úvodným slovom i osobným svedectvom o sile patrónov sv. Košických mučeníkov. V súlade s harmonogramom konferencie svoje príspevky na tému Historické a filozofické aspekty života sv. Košických mučeníkov predniesli Lukáš Simočko a Matej Rešetár. Dvaja zo sv. Košických mučeníkov boli jezuiti a jeden ostrihomský kanonik. Po nich nasledoval príspevok Mgr. Jána Kocúrka na tému Formovanie k odvahe v cirkvi a na katolíckej škole. Problematiku kresťanskej symboliky v diele J. R. R. Tolkiena rozoberal ThDr. Pavol Hrabovecký, PhD., ktorý interaktívnou formou prezentoval niekoľko skutočností, ktoré nájdeme v diele Pán prsteňov.
 

Konferencia sa stretla s veľmi pozitívnou spätnou väzbou zo strany hostí, pedagógov i žiakov. Vedecké podujatie na pôde gymnázia podporuje akademický a vedecký prvok vo vzdelávaní, komunikačné a prezentačné zručnosti.
 

Spojená škola sv. Košických mučeníkov bola založená v roku 2004. V roku 2019 si škola pripomína 15. výročie založenia  a organizuje rôzne sprievodné aktivity aj v jubileu 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov.
 

Organizátor konferencie: Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach
 

Fotografie zverejnené so súhlasom dotknutých osôb.
 

Milan Koščo


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová