Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
17. marca 2021

Modlitbová reťaz od 22. marca

Kto sa chce zapojiť, môže sa zapísať na konkrétny deň a hodinu modlitby na stránke acmko.sk alebo na FB stránke www.facebook.com/AcMko

Nepretržitá modlitbová reťaz mladých za všetkých chorých a trpiacich s názvom Bdenie s Ježišom v týždni bude od 22. do 28.03.2021. Sme pozvaní bdieť v modlitbe aspoň hodinu. Venujme čas Pánu Ježišovi, rozjímaniu nad Jeho utrpením z lásky k nám a pripravme sa aj takto duchovne napriek všetkým obmedzeniam pandémie na slávenie Veľkej Noci.

Formu modlitby si každý môže zvoliť sám, napr. krížová cesta, čítanie Svätého písma, modlitba posvätného ruženca, meditácia či iné. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ako aj jednotlivé spoločenstvá. 

S úctou a vďakou

o. Ján Kulan, moderátor ACM

Mimka, Viktor a Miro, tím ACM

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová