Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
03. januára 2018

Mladí z celého Slovenska na prelome rokov spolu kľačali a adorovali

Pavlovce nad Uhom 2. januára (TK KBS) Počas piatich dní, od 28. decembra 2017 do 1. januára 2018, sa v Pavlovciach nad Uhom konalo Silvestrovské stretnutie, ktoré pripravilo Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Takmer 300 mladých sem prišlo zakončiť starý rok duchovnou obnovou a ten nový začať v tichu adoráciou. Témou tejto púte bol Život za hranicami. Program začali vo štvrtok svätou omšou, po ktorej nasledovalo prvé zoznamovacie stretnutie v skupinkách. V piatok sa mladým prihovorila sr. Rudolfa Mária Ondrušová, ktorá hovorila o živote na misiách nielen za hranicami Slovenska, ale Európy. Strávila totiž 3 roky v Kamerune. Popoludní nechýbala púť do Vysokej nad Uhom k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej. Po ňom si mohli mladí pozrieť Pastoračné centrum a vrátili sa do školy na svätú omšu a večer modlitieb v duchu Taizé. Ten viedol Dušan Škurla, koordinátor Apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze. V sobotu si pre mladých prichystal prednášku Rudolf Smoter, ktorý absolvoval štúdiá médii v Ríme. Vyzval mladých rozvíjať kritické myslenie, vďaka nemu prekračovať hranice a získať nadhľad. Popoludní už nasledovali prípravy na Silvestrovský večer. Každý si mohol vybrať jednu zo skupiniek, ktoré sa spoločne podieľali na Silvestrovskom večeri. Mohli si vybrať orieškárov, ktorí pripravovali malé prekvapenia v podobe citátov, stravovaciu, upratovaciu či kolednícku skupinku, ktorá sa postarala o program pred silvestrovskou večerou alebo tvorivú, ktorá skrášľovala priestory telocvične a jedálne. Večer pripravili živý Betlehem spojený so svedectvami na tému vzťahov. Silvestrovský deň začali svedectvom Juraja Sedláčka z UPC Trenčín. Ten sa podelil o svoje prekročenie hraníc počas choroby, pobytu v nemocnici či štúdií a písania knihy Otcovské rany. Po každej prednáške nasledovalo zdieľanie v skupinkách a dialógy s hosťami. Popoludní pokračovali v prípravách, ktoré vyvrcholili svätou omšou, písaním Listov vďaky a adoráciou. Koniec starého a začiatok nového roka prežili mladí na kolenách pri chválach a vďakách za uplynulý rok a prosbách do budúceho roka. Po nej nasledovala tanečná zábava až do skorých ranných hodín. Ako sa vo štvrtok začala táto púť svätou omšou, tak sa aj v pondelok ňou ukončila a mladí sa rozišli do svojich domovov po celom Slovensku s rozhodnutím každý deň prekračovať svoje vlastné hranice vo vzťahu k Bohu a blížnym. TK KBS informovala Veronika Andrejková

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová