Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
02. októbra 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Viera je posilnená, keď je daná iným.
Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie.
Rôzne zamyslenia, modlitby a aktivity si môžete pozrieť na stránke Misií

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová