Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
21. novembra 2019

Liturgická spomienka Anny Kolesárovej

Už po druhýkrát od beatifikácie Anny Kolesárovej sa 20. novembra konala v Dóme sv. Alžbety jej liturgická spomienka.

Na slávnosti sa zúčastnili predovšetkým mladí, ktorí navštevujú podujatia vo Vysokej nad Uhom, rovnako ako aj tím Pastoračného centra Anky Kolesárovej a množstvo veriacich, ktorí si túto novú blahoslavenú obľúbili. Už od 17:00 hod. sa v katedrále schádzali na modlitbu svätého ruženca, po nej nasledovala svätá omša slúžená košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. 

 Súčasťou svätej omše bolo aj požehnanie vyrezávanej sochy Fatimskej Panny Márie, ktorá je darom rodín zo spoločenstva Fatima. Táto socha bude umiestnená v kostole vo Vysokej nad Uhom pri relikviári blahoslavenej Anky. Ako uviedol rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej, Pavol Hudák „vo Vysokej sa konajú Ankine pútnické  soboty a vtedy sa modlievame večeradlo. Táto socha sa na toto miesto skutočne hodí. Panna Mária je vzorom žien, matiek a dievčat. A sme tu pozvaní obdivovať krásu nevinnosti. Mariánska úcta vždy bola prítomná na všetkých podujatiach a počas našich pútí ku hrobu Anky. Socha Fatimskej Panny Márie túto úctu len podčiarkuje.” 

 Arcibiskup Bernard Bober sa vo svojom príhovore zameral na život a odkaz blahoslavenej Anky: “Ankin odkaz o sile čistého srdca sa po roku od jej blahorečenia rozšíril doslova do celého sveta. Doteraz sme cez nášho postulátora zaniesli a vyslali 71 relikvií do kostolov, škôl a reholí na Slovensku i v zahraničí. Máme pekné svedectvá o tom, ako jej odvaha oslovuje mladých a ako sympaticky je príjmaná u veriacich, ktorí prosia, aby Boh zameral ich myseľ i srdce na to, čo je čisté a krásne. Dajme svoje srdce Bohu, skryme ho do Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ako to urobila Anka a prosme Ježiša v Eucharistii o väčšiu schopnosť úcty k sebe samým i voči sebe navzájom”.    

 Úcta ku blahoslavenej Anke sa šíri predovšetkým v jej rodisku. Už najbližší víkend 23. - 24. novembra bude v Pavlovciach nad Uhom Púť zrelosti - stretnutie pre mladých nad 23 rokov. 


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová