Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Kostoly od 1. januára bez veriacich

Od 1. januára 2021 sú  pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Tieto bohoslužby je možné streamovať.  Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť  s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza.

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová