Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
20. juna 2020

Košická arcidiecéza má sedem novokňazov

Z rúk košického arcibiskupa metropolitu J. E. Mons. Bernarda Bobera prijali 20. júna  Dominik Adamčík,  Boris Byčánek ,  Jakub Farkaš , Matej Futej, Marek Pich , Karol Saksa  a František Sokyra  kňazskú vysviacku . Boli vysvätení pre službu v košickej arcidiecéze .  

Po vkladaní rúk otca arcibiskupa na hlavu a po slovách konsekračnej modlitby sa vďaka milosti Ducha Svätého stali z prítomných diakonov kňazi.

 

Následne boli oblečení do kňazského rúcha, prijali pomazanie rúk, z rúk arcibiskupa obetné dary a napokon bratský pozdrav od prítomných kňazov.

V úvode homílie arcibiskup Bernard Bober vyjadril  radosť z novokňazov. „ Do našich radov pribudnú nové sily, noví ľudia, nový elán a nová tvorivosť. Preto je dnes naša vďačnosť zameraná ponajprv na Darcu všetkých darov, dobra a radosti: Bože, ďakujeme Ti za povolania, ktoré si nám daroval, a ktoré si formoval.“

Arcibiskup  Bober novokňazov  ubezpečil, že „k dokonalosti a svätosti sa iba približujeme a s Božou pomocou bojujeme o ňu každý deň. Vašou najväčšou devízou a Bohu milou vlastnosťou je však vaša pokora, dôvera, odvaha a odhodlanie.

Viete, že keď budete spolupracovať na Božom diele, nemôžete za to čakať iba ľudskú odmenu a pohodlný život na tejto zemi. Boh má iné kritériá.

Budete sprítomňovať živého Krista v kúsku chleba a vína, vždy, keď pri svätej omši autenticky, v Ježišovom mene vyslovíte slová: Toto je moje Telo a toto je moja Krv!

Sprítomňujte Ježiša nielen pri oltári, ale celým svojím životom! Lebo keď sa Kristus zverí do vašich kňazských rúk aby zveľaďoval svoju Cirkev, vy sa musíte úplne spoliehať na Neho: Láska k Ježišovi je dušou a koreňom kňazskej služby.

Ďakujem vám drahí rodičia, za to, že ste svojich synov prijali, niesli a sprevádzali na ceste až k oltáru, že ste týchto mladých mužov nechali slobodne sa rozhodnúť pre Krista, aj keď ste možno niektorí na začiatku bojovali s touto myšlienkou a bolo vám ťažko pustiť milovaného syna do tejto služby. Vnímate tento svet a viete, že to nebudú mať ľahké, preto tie obavy! No nebojte sa, Boh vidí do ich srdca, a postará sa o všetko, čo budú potrebovať.

Milí synovia! My vás potrebujeme. Kiežby ste celý život zostali takí horliví, ako teraz. Upevňujte svoje povolanie. Osobná modlitba spojená s meditáciou, každodenná svätá omša, živá mariánska úcta a ľudský prístup nadovšetko – toto sú osvedčené prostriedky upevňovania v povolaní. Nájdite si každý deň čas na dôverné stretnutie s Bohom v modlitbe a budete mať silu k službe.

Oživte naše kňazské spoločenstvo svojou radosťou, vypočujte, pomôžte, podeľte sa o svoj čas i sily, tešte sa z úspechov iných a stretávajte sa.

          Nebojte sa každý deň odovzdávať svoje radosti, ale aj starosti i strádania do rúk Nebeskej Matky Panny Márie. Ona si vás bude chrániť, bude nápomocná pri otváraní vášho srdca pre Ježiša i pre ľudí. Ona si vás bude dobre pamätať, veď sviatosť kňazstva prijímate práve v deň spomienky na jej Nepoškvrnené Srdce. Tak, ako ona uchovávala všetky Božie slová vo svojom čistom Srdci (Lk 2, 41-52), tak si na svoje veľké Srdce privinie aj vás. Tam nájdete útočisko, aj vo chvíľach, keď tu vaši rodičia a blízki už nebudú a vy budete možno pociťovať absenciu vlastnej rodiny. Zasväcujte sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, ona vás nikdy nenechá samých.

Pamätajme v modlitbách na týchto našich nových robotníkov v Pánovej vinici a okrem vernosti v službe, im vyprosujme aj to, aby boli vo svojom kňazstve obetaví a šťastní,“ vyzval na záver prítomných arcibiskup Bernard Bober.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová