Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. juna 2021

Konsekrácia kostola v Obišovciach

Diecézne sanktuárium v Obišovciach prešlo v posledných rokoch veľkými premenami. Od februára 2020 prebiehala v Kostole Ružencovej Panny Márie a priľahlom pútnickom areáli rozsiahla rekonštrukcia.

V nedeľu 13. júna dopoludnia bola na tomto mieste slávená svätá omša spojená s posvätením kostola. Konsekrácia chrámu je vždy veľká udalosť pre kostol, veriacich i celú farnosť.

Slávnosti predsedal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

V roku 2011 bol farský kostol v Obišovciach vyhlásený za Diecézne sanktuárium, v ktorom sa vždy prvú  sobotu v mesiaci, uskutočňujú Fatimské pobožnosti.  Vďaka obetavosti farníkov a príspevkom veriacich z celej arcidiecézy, bola dokončená potrebná rekonštrukcia chrámu.

Tento fakt počas slávnosti vyzdvihol aj farár Michal Harakľ: „Tu na tomto kostole ostali stopy po práci mnohých ľudí. Nielen pracovníkov firiem, ktoré sa podieľali na rekonštrukcii, ale aj všetkých tých, ktorí nezištne slúžia tomuto neveľkému spoločenstvu veriacich, i prichádzajúcim pútnikom.

Obnovený stánok Boží bude útočiskom človeka – pútnika, unaveného, ale túžiaceho po láske nebeského Otca. Hoci je pred nami ešte veľa roboty, ako je rekonštrukcia už kapacitne nevyhovujúceho vonkajšieho oltára, či úprava exteriéru pútnického areálu, to podstatné sa deje práve tu a teraz. Keď sme svedkami posvätenia oltára a kostola.“ 

Boh býva tam, kde ho človek pustí, uviedol vo svojom príhovore arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Pripomenul aj skutočnosť, že obišovský kostol je miestom stretávania sa s Bohom už celé stáročia.

„Prvý kostol tu bol postavený už koncom stredoveku. Druhý kostol stál na tomto mieste, ako pútnický, už v roku 1662. A navyše od roku 1774 sa tu uchováva milostivý obraz Panny Márie, ktorý je kópiou Trnavskej madony. Ale za 250 rokov jej pobytu v Obišovciach sme si ju tak obľúbili, že trochu ako keby zmenila výzor.

Opeknela a omladla, a my ju vzývame ako našu Obišovskú a Ružencovú Pannu Máriu. Púte k Matke Božej tu stále naberali na sile a intenzite, a ten terajší, v poradí tretí kostol bol postavený na tomto mieste v roku 1865.

Dnes je celý tento priestor pripravený na konsekráciu. Pripravili ste pevný oltár, obetný stôl, na  ktorom sa bude konať Najsvätejšia obeta Ježiša Krista. Kristus je teda základ, príčina i cieľ tejto stavby.“

V areáli Diecéznej svätyne v Obišovciach sa nachádza  aj Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej. Najbližším podujatím na tomto mieste bude fatimská sobota – 3. júla 2021.  

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová