Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. septembra 2020

Konsekrácia kostola Svätej Rodiny na bardejovskom sídlisku

Prvého  júla v roku 1997 bola vtedajším košickým arcibiskupom metropolitom  Alojzom Tkáčom zriadená farnosť Bardejov Vinbarg .  V decembri 1999 na sviatok Sv. Rodiny, ktorej je farnosť aj kostol zasvätený, bol požehnaný novopostavený kostol.  V roku 2005 prevzali správu farnosti na Vinbargu  Saleziáni don Bosca na Slovensku. Aktuálne kostol prešiel rekonštrukciou, ktorá bola zvŕšená v sobotu 12. septembra  jeho konsekráciou.

Farníci vo farnosti sa po dvadsiatich  rokoch od postavenia chrámu rozhodli pre jeho modernizáciu. V prvej etape sa vynovil exteriér, teda fasáda a vonkajšie priestory kostola. V novembri 2019 začala ďalšia etapa ,vymaľoval sa interiér, vynovilo osvetlenie a ozvučenie. Došlo aj na úpravu sedadiel po bokoch a v presbytériu kostola. Bol umiestnený nový bohostánok a  nový obetný stôl, ambóna, krstiteľnica a ďalšie príslušenstvo, čo bez pochýb prispiva k tomu, aby chrám ďalšie roky slúžil veriacim tejto farnosti a širokého okolia.

 

Kostol sv. Rodiny konsekroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Ten v príhovore spomenul zmenu, ktorá sa konsekráciou deje. Priestor sa stáva posvätný a je príbytkom Božím.

A tak by to mal byť priestor misijného charakteru pre všetkých. Pre tých modliacich sa, zbožných, ale aj pre tých utekajúcich, hľadajúcich, zmätených, aby aj tí, keď tu vkročia, vedeli povedať ako Jakub – toto je dom Boží a toto je brána do neba. A práve schopnosti saleziánskeho spoločenstva nastavené na to, aby vedeli s misijným charakterom pristupovať predovšetkým k mladým a rodinám, môžu napomáhať tomu, aby sa tento priestor stával takouto svätyňou, takýmto miestom.“

             

Farár farnosti Milan Ballo, SDB vyjadril radosť nad skutočnosťou, že sa pomocou zbierok, darov, ale aj projektov sa podarilo finančne zabezpečiť potrebné úpravy.

Chceme ešte  zabezpečiť do okien vitráže, prípadne zateplenie či lavice. Zišla by sa oprava dlažby a niekoľko menších úprav, ale dá sa povedať, že to najnáročnejšie sa už podarilo.“ 


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová