Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
15. januára 2019

Konferencia o Svätých košických mučeníkoch

Program konferencie s názvom Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze sa začal Eucharistickou slávnosťou v kostole Najsvätejšej Trojice. Biskup  Marek Forgáč v homílii pripomenul že Sv. košickí mučeníci ako odpoveď na  krutú moc, kôli ktorej trpeli  nevinní , vytvárali  koncentráciu lásky,  nebojovali mocou ale, bojovali láskou , úctou a vernosťou. „Pri našich troch svätcoch si uvedomujeme duchovný potenciál východnej európy. Ďakujme Bohu za nich  a obnovme v sebe túžbu po vernosti“, dodal na záver . Pred koncom slávnosti Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup symbolicky priložil na Misijný kríž , ktorý putuje po  Slovensku , relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej. Presne 15. janurára v roku 1905, teda pred 114 rokmi boli umučení rehoľníci beatifikovaní. Ako povedal košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober v úvode konferencie, príkladom viery týchto svätcov sa môžu ľudia i dnes i inšpirovať a formovať aj ďalšie generácie. Mons. Viliam Judák, nitrianský biskup, hovoril o fenoméne mučeníctva ako o najvyššom stupni svedectva o Kristovi. Prof. Peter Zupko cez množstvo zaujímavých faktov i dokumentov zdôraznil , že Sv. košickí mučeníci neboli ani zďaleka jediní, ktorí boli v tom čase mučení pre vieru. Melichara Grodeckého a jeho svedectvo i cestu k povolaniu  pripomenul jezuita páter Milan Hudáček. Na pátra Františka Paňáka ako protagonistu kultu  koš. mučeníkov poukázal ThDr. Jozef Gnip  a Mons. Marián Čižmár vyzdvihol  prínos jezuitu Michala Fedora pri šírení úcty a svätorečení. Košických mučeníkov vyhlásil za svätých pápež sv. Ján Pavol II.  Spomienky na prípravu i realizáciu svätorečenia zazneli od Mons. Petra Holeca. Jozefovi Pastirovi a jeho väzbe za socializmu sa venoval dekan TF Cyril Hišem. Po prestávke Doc. Peter Sedlák hovoril o mučeníkoch z  františkánskeho rádu  na území Košickej  arcidiecézy, Roland Bőőr o Štefanovi Eliášovi Iglódym a záver patril učeniu pápežov v encyklikách o socializme a komunizme , ktoré predniesol ThDr. Daniel Boleš. Po skončení prednášok košický arcibiskup  Bernard Bober požehnal a slávnostne pomenoval aulu Teologickej fakulty na Aulu Svätých košických mučeníkov.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová