Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
18. januára 2021

Koláčiky z vďačnosti

Prejaviť svoju spolupatričnosť  a prirodzenú ľudskosť  zdravotníkom a kňazom, ktorí sa rozhodli ísť  pomôcť  v  prvej línii ako dobrovoľníci a každému z nich  povedať „Ďakujeme“ cez domácky pečené koláče,  sa rozhodli rehoľné sestry uršulínky v Košiciach. V piatok priniesli prvý  plech, každý koláčik bol osobitne zabalený  do celofánu aj s malým  odkazom . „Takže každý, kto si zobral ten koláčik ho dostal ako osobné poďakovanie. Snažíme sa, aby to boli chutné  a nechávame to na tvorivosti   mamičiek, ktoré sa zapojili . Pri odovzdaní zdravotníckemu personálu sme zažili veľmi milé prijatie a naozaj bolo vidno ich vďačnosť ,“ pripomína sestra Zdenka z komunity košických Uršulínok .

Kňazov v nemocniciach počas prvého týždňa služby prekvapilo  otvorené prijatie nie len zo strany pacientov,  ale aj zo strany zdravotníckeho personálu a  zamestnancov . „Atmosféra medzi pacientmi sa upokojuje, získavajú väčšiu istotu, pretože hlavne  kňazi na  covid - oddeleniach sú akými si mediátormi vzácnych a ľudsky dôležitých informácií a tých silných viet od príbuzných , ktoré ich povzbudzujú. Okrem pomoci, ktorú vykonávajú pri hygiene , pri dezinfekcii, pri prenášaní a kŕmení pacientov je  záujem aj o duchovnú službu,“ opisuje Jozef Kmec a dodáva, že sa  skláňa  pred všetkými zdravotníckymi pracovníkmi, pred lekármi, pred sestrami, pred zamestnancami nemocnice, pretože fungujú  ako dobre zladený organizmus, všetko je na svojom mieste, každý napĺňa svoju úlohu tak ako môže a naozaj úprimne sa tí ľudia snažia, aj nad rámec svojich povinností, aj nad rámec svojich síl a možností.

Farár z Pereša Martin Novotný pracuje na covid – oddelení , kde používajú  filter, masku, štít , odev, musia hlasnešie rozprávať  a vidno im len oči a aj napriek tomu ich pacienti pri opakovanej službe rozpoznajú. „Tu je služba veľmi náročná, pretože priebeh choroby  sa môže radikálne  zhoršiť v priebehu pár hodín a zlepšenie prichádza len veľmi pomaly. Keď som na JIS-ke , tak mám pocit, že je to priestor, kde keď zdvihnem hlavu tak je nebo bližšie ako strop. Tá čiara medzi nebom a zemou je tu veľmi úzka . Potrebujeme dávať nádej  , rozdávať lásku a som rád že môžem pomocť, že Pán Boh si môže cezo mňa robiť tie veci , ktoré robí ,“dodáva na záver Martin Novotný. 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová