Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
02. februára 2020

Kňazi o pastorácii mladých

Iniciatíva s názvom Kňazi pre mladých, vznikla na podnet košického pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča krátko po jeho biskupskej vysviacke. Vďaka rozhovormi s kňazmi v tejto špeciálnej pastorácii vznikla túžba stretávať sa a riešiť aktuálne otázky, ktoré práca s mládežou prináša.

Vo štvrtok 30. januára 2020 sa v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach uskutočnilo v poradí piate takéto stretnutie. Košickí biskupi sa stretli s kňazmi pri diskusii venovanej práci s deťmi, mladými či vysokoškolákmi.

Na stretnutie Kňazi pre mladých boli pozvaní kňazi a kapláni z univerzitných pastoračných centier, Arcidiecézneho centra pre mládež, Centra bl. Anny Kolesárovej, školskí kapláni, ale aj kňazi, ktorí sa aktívne venujú pastorácii mládeže. Téma stretnutia bola tentokrát spolupráca s laikmi.

Tému ocenil aj pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý pripomenul, že aj pre neho je to inšpiratívna téma, pretože spolupráca s laikmi je každodenná realita. „Ale určite je dosť toho, čo potrebujeme vylepšovať a zveľaďovať v tejto spolupráci. Práve preto sme pozvali hostí z radov laikov, aby sme viac počúvali.“ Na stretnutí nechýbali  Marcel Tkáč, riaditeľ Spojenej katolíckej školy sv. Mikuláša v Prešove,  Peter Štupák, vedúci spoločenstvo Marana Tha a Drahomíra Kucková, ktorá sa  angažuje v hnutí eRko a pri príprave snúbencov na sviatosť manželstva. Sú to všetko laici, ktorí majú svoje rodiny, sú odaní práci v cirkvi a my sa tešíme na to, čo nám toto stretnutie prinesie. 

Tí  ocenili možnosť prezentovať svoju prácu a podeliť sa o konkrétne nápady, ktoré by mohli napomáhať ich službe a kňazskej pastorácii. Peter Štupák považuje takéto stretnutia za kľúčove .„Od nás sa tu očakáva, aby sme prezentovali svoju prácu a skúsenosti zo spolupráce s kňazmi, ponúkli svoje nápady, ako by sme mohli spolupracovať do budúcna. Naša skúsenosť ukazuje, že je dôležité, aby vo farnostiach fungovali malé spoločenstvá, aby sa ľudia mohli zdieľať a žiť kresťanský život. A nádherné by bolo, ak by kňaz vedel podporiť takéto skupinky. My by sme vedeli pomôcť pri vzniku skupiniek a kňazom vieme odovzdať skúsenosť pri budovaní takýchto farských spoločenstiev.” 

Program pokračoval diskusiou kňazov, prácou v skupinách a zhodnoteniu stretnutia. Ako ukázali skúsenosti z minulých rokov, tento formát stretávania prináša výsledky, ktoré sa dokážu pozitívne premietnuť do pastoračnej praxe. 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová