Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
30. mája 2019

Katechézy pre deti - 400. výročie Košických mučeníkov

Pri príležitosti blížiaceho sa 400-tého výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov, pracovníci DKÚ v Košiciach, pripravili (a pripravujeme) katechézy na detské stretnutia. Raz mesačne (od decembra 2018 do júna 2019) Vám e-mailom odošleme katechézu. Cieľom katechéz je priblížiť deťom život a poslanie sv. Košických mučeníkov. Katechézy sú určené v prvom rade na farské detské stretnutia. Avšak po adekvátnej úprave ich môžete použiť aj v rámci detských sv. omší.

 

  1. katechéza - Dejinné udalosti
  2. katechéza Sv. Štefan Pongrác (deti)
  3. katechéza Sv. Melichar Grodeczki (deti)
  4. katechéza - Dom môjho srdca - Prevziať štafetu

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová