Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
12. jula 2020

Karmelská Panná Mária v Stropkove

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej v Stropkove  sa v tomto roku uskutočnila 12. júla na farskej úrovni . V sobotu večer počas  večeradla , svätej  omše  a moderovanej  adorácie bolo možné prijať sviatosť zmierenia.

Nedeľnej slávnosti s košickým arcibiskupom metropolitom Mos. Bernardom Boberom predchádzala modlitba rozjímavého slávnostného ruženca.

Počas nedeľnej slávnosti dopoludnia bolo aj uvedenie nového farára  Jána Švec Babova  do úradu farára-dekana.

Vo štvrtok 16. júla sa vo  farskom kostole bude konať Karmelský deň, ktorého  program začne ráno o 7.00 modlitbou posv. ruženca a sv. omšou a skončí večernou Eucharistickou slávnosťou s prijatím  nových členov do Bratstva sv. Škapuliara a požehnaním nových škapuliarov pri oltári Karmelskej Panny Márie.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová