Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
06. septembra 2020

Kardinál Jozef Tomko oslávil sviatok Svätých košických mučeníkov

V Dóme sv. Alžbety sa v sobotu 5. septembra uskutočnilo stretnutie kňazov arcidiecézy  pri príležitosti sviatku Sv. Košických mučeníkov.

Keďže sa kňazi nemohli stretnúť na Zelený štvrtok, o to vzácnejšie bolo pre nich stretnutie na slávnosti Svätých košických mučeníkov s kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý predsedal Eucharisktickému sláveniu.

 „Tešil som sa sem, lebo vidím, že Duch Svätý tu dúcha. Tak len, aby sme ho aj my vedeli prijať. To je to najdôležitejšie. Aj tento Svätý otec má rád nás Slovákov. A my sme mu za to vďační. Nech Boh žehná vás, celú arcidiecézu a celé Slovensko.“

V homílii sa košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vrátil k minuloročným oslavám 400. výročia mučeníckej smrti Svätých košických mučeníkov.  Obnoviť túžbu po vernosti , myšlienka , ktorá rezonovala počas Jubilejného roka, bola počas pandémie preskúšaná . Upozornil, že  je potrebné zahnať  od seba pochybnosti a nedôveru, že prijímanie Eucharistie  na ruku, je prejavom slabšej viery, či dokonca neúcty. „Príčina neistoty v novej situácii môže byť aj naše vlastné tvrdé srdce, či tvrdá hlava. Pýtajme sa  pri spytovaní svedomia, či náhodou v nás samých pri horlivej obrane našich neoblomných postojov nevychladla láska. Ako to spomína Kristus v reči o prenasledovaní!

Samotný sviatok Svätých Košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého podľa kalendára Rímskokatolíckej cirkvi pripadá na 7. septembra.

 

Jaroslav Fabian


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová