Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
07. septembra 2019

Inaugurácia poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov

V piatok 6.9.2019  popoludní sa v priestoroch Telogickej fakulty v Košiciach uskutočnila slávnostná inauguráciu novej poštovej známky. Známka "400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov" vznikla pri príležitosti jubilea ich smrti.

Známka zobrazuje umučenie trojice kňazov - svätých Mareka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého zo 7. septembra 1619 v Košiciach aj s nástrojmi ich mučenia. Kňazi boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi počas povstania Gabriela Bethlena.

Povstaleckí vojaci ich umučili po tom, ako odmietli zaprieť svoju katolícku vieru. Za svätých ich vyhlásil v roku 1995 pápež Ján Pavol II.

Známka bola tlačená technológiou ofsetu a vyšla v náklade 250.000 kusov s nominálnou hodnotou 1,85 eura, čo zodpovedá cene za doporučený list do hmotnosti 100 gramov vo vnútroštátnom styku. Okrem známky vyšla aj obálka prvého dňa (FDC) a príležitostná pečiatka.

Grafickú úpravu známky pripravili akademický maliar, grafik a ilustrátor Marián Čapka a rytec Jozef Česla. Grafika použitá pri výtvarnom návrhu známky pochádza z knihy Gabriela Hevenesiho Ungaricae Sanctitatis Indicia (Dôkazy svätosti Uhorska), ktorá mala prvé vydanie v roku 1692.

 "Je to najstaršie známe vyobrazenie košických mučeníkov od významných viedenských medirytcov. Chceli sme verejnosti ukázať, ako títo svätci vyzerali optikou ľudí 17. storočia," uviedol Martin Vančo zo Slovenskej pošty, a.s.

Známku požehnal košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý ocenil túto iniciatívu  v kontexte osláv výročia ich mučeníckej smrti:

"Poštová komunikácia je predsa o putovaní a prenášaní informácií. A od dnes bude spoločne s informáciami putovať aj známka, teda obraz Troch košických mučeníkov. A teda ich kult alebo vedomosť o nich sa bude takýmto spôsobom šíriť stále viac. "


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová