Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
16. septembra 2023

Homília kardinála Pietra Parolina v Klokočove

"Zastav sa a popočúvaj, blízky i ďaleký, znameniam Boha a divom preveľkým!"

Drahí bratia a sestry, s týmito slovami starobylej piesne z Klokočova na perách prichádzame ako pútnici, aby sme si uctili svätú ikonu Panny Márie  Klokočovskej, v historickom regióne Zemplín, na brehu Zemplínskej šíravy, ktorá je známa aj ako „východoslovenské more“. Do gréckokatolíckej svätyne v Klokočove ročne prichádzajú tisícky pútnikov, ktorí u Najsvätejšej Panny nachádzajú útechu a podporu do života.

Aj my sme sa dnes zastavili, počúvame a uctievame si veľké zázraky Panny Márie z Klokočova, ktorá nám skrze svoj materinský pohľad dodáva nádej na našej životnej ceste. Veď Najsvätejšia Panna osvetľuje našu cestu ako znamenie útechy a istej nádeje (4. Prefácia Panny Márie).

Srdečne pozdravujem J. E. Mons. Cyrila Vasiľa, košického eparchu, ako aj ďalších prítomných gréckokatolíckych biskupov spolu s biskupmi latinského obradu, osobitne pozdravujem aj J. E. Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska. S bratským pozdravom sa obraciam aj na početných zástupcov kléru, seminaristov, rehoľníkov a rehoľníčky. Pozdravujem aj predsedu parlamentu, predsedu košického samosprávneho kraja, ako aj všetkých prítomných zástupcov občianskych a vojenských orgánov. Mám veľkú radosť, keď vidím, koľko ľudí dnes prišlo k Najsvätejšej Panne. Táto svätyňa, duchovné a kultúrne dedičstvo Cirkvi a gréckokatolíckych veriacich, zjednocuje v uctievaní Ikony Panny Márie Klokočovskej všetkých kresťanov – gréckokatolíkov, rímskokatolíkov i pravoslávnych. Na základe spoločnej iniciatívy Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi Dikastérium pre východné cirkvi vyhlásilo v jubilejnom roku 2020 Pannu Máriu z Klokočova za patrónku Zemplína.

Drahí moji, prinášam vám srdečné pozdravy od pápeža Františka, ktorý má k Panne Márie Klokočovskej vrúcny vzťah. Ikonu Najsvätejšej Panny totiž pápež František privítal v Bazilike sv. Petra a 29. júla 2021 ju vystavil na hlavný oltár. Okrem toho pápež František počas apoštolskej cesty na Slovensko 14. septembra pred dvoma rokmi korunoval ikonu Panny Márie z Klokočova korunami, ktoré sám niekoľko mesiacov predtým požehnal vo Vatikáne. Jednotu tohto miesta so Svätou stolicou podčiarkuje aj to, že v roku 2019 bola svätyňa Panny Márie Klokočovskej  pripojená k pápežskej  Bazilike Santa Maria Maggiore.

História Panny Márie Klokočovskej nám hovorí, že Madona prejavila svoju materinskú ochranu a útechu prostredníctvom sĺz. Klokočovská Panna Mária vyjadrila dojatie a prijala bolesť ľudu, ktorý ju vzýval a prosil o mier a jej nebeskú ochranu.

Bratia a sestry, v súčasnosti prežívame veľmi ťažké obdobie, lebo zúria vojny a ľudia trpia. Vidiac túto bolesť, Panna Mária naďalej roní slzy plné súcitu a milosrdenstva. Panna Mária plače kvôli vojne v susednej Ukrajine, kvôli nezmyselnej vojne, ktorá rozsieva smrť a bolesť, ale aj kvôli mnohým vojenským konfliktom, ktoré svet zalievajú krvou. Najsvätejšia Panna plače, lebo množstvo kresťanov v mnohých kútoch sveta čelí prenasledovaniu pre vieru. Panna  Mária plače, keď vidí toľko chudobných, utečencov a bezdomovcov, ktorí potrebujú našu pomoc.

Sviatok, ktorý dnes slávime, sa vo vašom liturgickom kalendári označuje ako Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Evanjelium, ktoré sme práve čítali, potvrdzuje, že Mária stála pod krížom a na Kalvárii prijala úlohu stať sa Matkou všetkých veriacich. Mária chápala Kristovo utrpenie a chcela mať na ňom účasť; s materinským srdcom sa spojila s jeho obetou, keď s láskou súhlasila s obetovaním obety, ktorú porodila (LG 58). Bolesť Panny Márie objíma bolesť celého sveta a má aj obetnú hodnotu, lebo Bohu a Jeho Synovi predkladá všetky naše bolesti a utrpenie celého ľudstva.

Prvé čítanie (Flp 2, 5 – 11) nás pozýva k tomu, aby sme napodobňovali poníženého Ježiša, ktorý bol poslušný až na smrť na kríži. V chválospeve Magnifikat Mária hovorí, že Boh zhliadol na poníženosť svojej služobnice (Lk 1, 48), a naznačuje nám, že na to, aby sme sa dôstojne priblížili k Bohu, potrebujeme pokoru. Ježiš na kríži nám ukázal, že pokora nie je znakom slabosti tak, ako sa to často chápe v súčasnom živote spoločnosti, ale spočíva v účasti na Kristovom utrpení. Ponižovanie, s ktorým sa stretávame zvlášť kvôli našej viere a kvôli tomu, že svedčíme o kresťanských hodnotách, sú odtlačky Ježišových stôp na ceste nášho života. Vďaka poníženiu si uvedomujeme, že sme pokorní služobníci a poníženie nás očisťuje od pýchy. Musíme sa teda tak ako Ježiš „uponížiť“.  Práve poníženie nás robí podobných Kristovi a tým, že Kristus trpel za nás, šiel nám príkladom (porov. 1 Pt 2, 21).

Drahí bratia a sestry, slová, s ktorými sa obrátil ukrižovaný Kristus na svoju Matku, priniesli náboženskej situácii ľudstva novú dimenziu. Prítomnosť matky v živote je zdroj útechy a radosti. Kresťania v Máriinej materskej tvári rozpoznávajú osobitný výraz milosrdnej lásky Boha (pápež Ján Pavol II., generálna audiencia 11. mája 1983). Pútnici a veriaci už pár storočí v tejto svätyni si uvedomujú a nachádzajú Máriinu ochranu. Príkladom je svedectvo tisícok pútnikov, ktorí pokračovali v uctievaní Panny Márie Klokočovskej aj počas obdobia, keď bola Gréckokatolícka cirkev prenasledovaná a musela sa skrývať, lebo komunistický režim ju postavil mimo zákon a tým pádom boli do roku 1968 zakázané aj púte. Úcta k Panne Márii Klokočovskej prekročila aj oceán vďaka Slovákom, ktorí sa usadili v Severnej Amerike, a neskôr, po návrate slobody znova začala prekvitať, keď sa obnovila intenzita a rozvoj pastoračných aktivít, ktorých počet v posledných rokoch sa rapídne zvýšil, najmä po založení Košického exarchátu a neskôr Košickej eparchie.   

Rád by som sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým ľuďom z košického kraja a zvlášť rodinám za ich príkladnú pohostinnosť a pomoc, ktoré ste ponúkli vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorej hranice sa z geografického hľadiska nachádzajú veľmi blízko. Takisto by som sa chcel poďakovať J. E. Mons. Cyrilovi Vasiľovi a všetkým vám za všetky snahy, ktoré vyvíjate na dokončenie Pútnického domu. Dom stojí hneď pri svätyni a už teraz sa vďaka nemu zabezpečuje pastoračná a sociálna služba potrebná pre prijímanie núdznych a pútnikov. Centrum takisto poskytuje veľkú pomoc utečencom z blízkej Ukrajiny. Svätá stolica a medzinárodné agentúry sa nedávno zaviazali, že poskytnú príspevok na dokončenie Pútnického domu, čo je vyjadrenie solidarity a milosrdenstva, ktoré cítiť na tomto požehnanom mieste, kde je prítomná Panna Mária.

Keď si dnes uctievame Ikonu Panny Márie Klokočovskej, povedzme jej: „Ty si naša Matka.“ Ako Matku ju musíme vždy vyhľadávať, myslieť na ňu a modliť sa k nej. Už stáročia v jednej starobylej modlitbe opakujeme Ad Jesum per Mariam, teda k Ježišovi prostredníctvom Márie. Ona je Matkou Cirkvi a Cirkev je tiež Matkou. V Máriinom materstve kontemplujeme aj materstvo Cirkvi, ktorá prijíma a objíma všetkých (porov. homília pápeža Františka, 3. apríl 2020).

Drahí bratia a sestry, aj dnes si po tejto slávnosti prinesme Pannu Máriu do našich domovov, snažme sa Najsvätejšiu Pannu ako vernú učeníčku Pána napodobňovať a predovšetkým ju milovať ako Matku. Ježiš na kríži nám odporučil, aby sme stále zostávali s Máriou, aby sme ju prijímali a ako Matku nasledovali. Amen.


Fotogaléria


Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi na Slovensku
Anna Kolesárová
Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Dotácia Odstraňovanie následkov po zemetrasení