Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
22. jula 2019

Gaboltovská púť 2019

Mariánska púť v Košickej arcidiecéze priviedla uplynulý víkend tisíce veriacich do Gaboltova.

Arcidiecézna púť tento rok začala v sobotu o 15:00 Hodinou Božieho milosrdenstva. Po nej nasledovali pobožnosti a otváracia sv. omša s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom, pri ktorej požehnal obnovený pútnický areál.

Jeho rekonštrukcia trvala dva  roky a celkové náklady presiahli 200 tis. eur. Ako uviedol správca farnosti Tomáš Regeš CSsR: „Urobili sa najmä technické úpravy pútnického prístrešku, nové ozvučenie, sociálne zariadenia, obnovil sa prameň sv. Vojtecha, vytvorili sa pitné fontány pre pútnikov, pribudli viaceré prvky drobnej architektúry a  koše. Boli upravené chodníky a kalvária bola osvetlená fotovoltaickými panelmi. Takže areál prešiel skutočne rozsiahlou rekonštrukciou.“

Program pokračoval po celú noc a nechýbala ani obľúbená nočná sv. omša slúžená novokňazmi Košickej arcidiecézy.

V nedeľu Arcidiecézna púť vyvrcholila slávnostnou sv. omšou celebrovanou arcibiskupom Henrykom J. Nowackim, emeritným apoštolským nunciom na Slovensku. Vo svojom príhovore hovoril predovšetkým o úcte k ľudskému životu a dôležitosti rodiny:

Rodina je najväčšou silou národa, najistejšou zárukou jestvovania rozvoja každého národa. Keď niekto chce upevňovať spoločnosť a napomáhať jej rozvoj, musí mať starosť predovšetkým o rodinu. To je úloha pre všetkých, Cirkev, Európu aj pre celý svet. Príkladom svojho života ukážme krásu a hodnotu rodiny. Lebo toto svedectvo od nás očakáva prostredie a tento príklad hľadajú rodiny, ktoré azda stratili zmysel svojho jestvovania a sú na hranici svojho zániku.“ Najbližšie Gaboltov privíta veriacich na púti Rómov a 18.8. na celoslovenskej púti mužov.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová