Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
21. novembra 2023

Formačné stretnutie chrámových hudobníkov

V sobotu 18. novembra sa na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach stretlo približne 90 chrámových hudobníkov z celej Košickej arcidiecézy. Program stretnutia tvorila dopoludňajšia odborná časť a po spoločnom obede prebiehala praktická časť, ktorú tvoril nácvik spevov na záverečnú sv. omšou, ktorou celodenný odborno-formačný program vyvrcholil. 

Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov otvoril v mene Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa a predsedu Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS, vicerektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského, vsdp. Andrej Kačmár, ktorý prítomných povzbudil, aby „rástli vo svojej odbornosti a dobre vykonávali svoju liturgickú službu“. 

Prvú prednášku predniesol predseda Komisie pre cirkevnú hudbu Jozef Vaško, ktorý hovoril o výbere vhodných spevov k vysluhovaniu sviatostí a svätenín. Predstavil hlavné cirkevné dokumenty o cirkevnej hudbe a vybral z nich kľúčové body, ktoré charakterizujú správnu hudbu pre chrám. Na príklade prekladov pôvodných textov obľúbených piesní demonštroval nevhodnosť niektorých pre použitie pri liturgii. Ďalej postupne tematicky rozobral vysluhovanie jednotlivých sviatostí a svätenín a ich vhodné hudobné stvárnenie. Apeloval na „vhodnú komunikáciu a spoluprácu s kňazmi vo farnostiach, aby sme sa spoločne usilovali o postupnú formáciu a vzdelávanie nás a našich veriacich“. 

Druhú prednášku si pripravil Arcidiecézny organológ, člen Komisie pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy a známy popularizátor cirkevnej hudby, František Beer. Jeho odborná prednáška bola zameraná na tvorbu predohier k piesňam z Jednotného katolíckeho spevníka.  

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána nasledovala diskusia, v ktorej členovia Komisie pre cirkevnú hudbu odpovedali na otázky prítomných. Otázky boli zamerané na výber hudby k liturgickým sláveniam, vhodnosť textov, interpretáciu žalmov. Účastníkov tiež zaujímali otázky komunikácie s kňazmi, so snúbencami pri príprave vysluhovania sviatosti manželstva, aktivity Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS, Komisie pre cirkevnú hudbu a komunikáciu týchto štruktúr s kňazmi a biskupmi. V závere diskusie boli jubilantom odovzdané pamätné listy košického arcibiskupa – metropolitu Mons. Bernarda Bobera. Jubilanti Marián Schwarz, Gustáv Burik a Andrej Baldovský si v tomto roku pripomínajú 20, 45 a 55 rokov služby organistu. 

Spoločný obed vytvoril priestor na neformálne diskusie a oddelil teoretickú časť programu od praktickej. Nácvik zboru bol rozdelený na dve časti a viedli ho František Beer a Jozef Vaško. 

Program vyvrcholil slávnostnou sv. omšou, ktorú v mene košických biskupov celebroval vdp. Dénes Takács, farár farnosti Rad, člen Komisie pre cirkevnú hudbu a znalec HS LK KBS. Hrou na organe sv. omšu sprevádzal František Beer a spevom ju obohatil zbor, ktorý vytvorili účastníci stretnutia, pod vedením Jozefa Vaška. Vo svojej homílii vdp. Takács vychádzal z evanjelia 32. nedele. Vysvetlil približnú hodnotu Talentu a pripomenul, že aj „sv. Cecília, patrónka cirkevných hudobníkov, povedala svojim mučiteľom: keby vám niekto ponúkol zlaté peniaze za vaše medené peniaze, v rovnakej váhe, nevymenili by ste všetky medené peniaze za zlato?“ Povzbudil prítomných, „aby sme vedeli rozoznávať hodnotné a cenné veci, a tie prinášať ako obetu dobrej vône pred Pána, a aby sme dávali Bohu všetko, čo môžeme, s vedomím, že on má pre nás nachystané ešte cennejšie a hodnotnejšie veci.“

V závere sv. omše sa, v mene organizátorov, poďakoval prítomným predseda Komisie pre cirkevnú hudbu Jozef Vaško a odovzdal, v mene otca arcibiskupa, pamätný list Monike Bednárovej, ktorá už 30 rokov slúži ako organistka vo svojej farnosti. Hlavný celebrant tiež prečítal pozdrav Mons. Marka Forgáča, ktorý sa nemohol zúčastniť stretnutia. Biskup Forgáč povzbudil prítomných chrámových hudobníkov k vytrvalosti a angažovanosti v službe: „Povzbudzujem vás aj naďalej k aktívnemu angažovaniu sa v oblasti cirkevnej hudby. Veľmi vás potrebujeme! Nech dobrý Boh požehnáva vaše námahy a Mária, Matka Božia sprevádza vaše kroky!“    

Informácie o Komisii pre cirkevnú hudbu a jej aktivitách sú dostupné na stránke hudba.abuke.sk. 

 

V Košiciach dňa 21. novembra 2023. 

 

Jozef Vaško
predseda Komisie pre cirkevnú hudbu
Košickej arcidiecézy 

 

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi na Slovensku
Anna Kolesárová
Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Dotácia Odstraňovanie následkov po zemetrasení