Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
24. septembra 2019

Európska konferencia o moci ako službe

Formácia a prevencia – moc ako služba, bol názov v poradí druhej Európskej konferencie v chorvátskom Záhrebe od 19.  do 22.  septembra o  formácii kňazov a zasvätených osôb a prevencii voči  rôznym formám zneužívania.

Jedným zo štyroch hlavných prednášateľov bol košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý predniesol príspevok s názvom  Moc je služba: skutočnosť, ktorú treba žiť v cirkevných štruktúrach. (Il servizio è potere: un fatto attuale e vissuto nelle strutture della Chiesa).

Medzi 130 účastníkmi konferencie bola i členka Centra pre ochranu maloletých pri TF KU sr. Agniezska Jarkowska, rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach Štefan Novotný a  islandský biskup slovenského pôvodu Mons. Dávid Tencer, OFM

Hlavným organizátorom bola Katolícka univerzita v Záhrebe spolu s Chorvátskou biskupskou konferenciou, Kongregáciou pre klérus, Radou európskych biskupských konferencií a Centrom pre ochranu detí pri Gregoriánskej univerzite v Ríme.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová