Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
07. juna 2021

Eucharistický sprievod mestom Košice

Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty Kristovi,  ktorý je pod spôsobom chleba a vína prítomný vo Sviatosti Oltárnej.

Výnimočnosť tejto slávnosti tkvie v tom, že veriaci práve pri tejto slávnosti verejne preukazujú úctu Ježišovi, ktorý je v tejto sviatosti prítomný.

V Košiciach sa v nedeľu 6. júna zišli veriaci na túto slávnosť v Dóme sv. Alžbety a pokračovali Eucharistickou procesiou po Hlavnej ulici mesta.

Ako vo svojom príhovore zdôraznil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, viera sa v izolácii nedá žiť naplno.

„Chýba spoločenstvo, chýba dotyk a sila Božieho chleba z neba, chýba pokrm pre večný život. Bez osobnej návštevy bohoslužby a bez svätej spovede či svätého prijímania sa nekontrolovane šírili pocity zúfalstva, bezradnosti, rezignácie a nezmyselnosti života. Bez Ježiša prítomného v Eucharistii sa rýchlo šírila pandémia strachu, ale aj sebectva.

Zo svätého prijímania nám pribúda síl, aby sme dokázali vydržať na ceste za Ježišom – aj v časoch, keď sa nám vodí horšie, materiálne i vzťahovo. Lebo tento kúsok chleba, v ktorom je celý Kristus, nám dáva silu i odvahu ísť ďalej, až k večnosti.

Všetci sme sa zhodli počas pandémie na tom, že Ježiš je pre nás prameňom pokoja a obetavej lásky. Ježiš chce zostať s nami v živom vzťahu – vo vzťahu osobnom! Nechce, aby sme boli iba pasívnymi pozorovateľmi, žiada si našu odpoveď, chce s nami komunikovať – nie na diaľku, ani cez obrazovku, cez správy či odkazy. On sa chce stať pokrmom a nápojom pre nás – pre našu večnosť. Jesť jeho Telo a piť jeho Krv znamená čerpať z neho silu a novú radosť. Bez neho nemožno prežiť! Bez neho i viera zoslabne, vernosť sa vyčerpá a srdce zatvrdne.

            Rozprávajme sa s ním, chváľme i prosme ho, pýtajme sa ho, pochváľme i posťažujme sa mu, ale nadovšetko buďme pripravení živiť sa ním, prijímať ho v Eucharistii. Aké pokojné a plné šťastia sú chvíle, keď je Kristus zvonu v mojom srdci a ja v jeho srdci! Ak to takto prežívame, nemôžeme si túto skúsenosť nechať iba pre seba. Nehanbime sa priznať pred svetom, že z Ježiša žijeme a bez neho nemôžeme jestvovať.

Dajme si záležať na tom, aby sa naše stretnutia s Ježišom stali osobným stretnutím, aby to boli chvíle úprimné, plné dôvery a odovzdanosti“ , pripomenul v závere príhovoru košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová