Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
25. juna 2019

Eucharistická procesia v Košiciach

Slávnosť  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi prináša procesie veriacich ulicami miest a obcí.

Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom. Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. 

V Košiciach sa svätá omša a následná procesia už tradične konali v nedeľu po tomto sviatku.

Katolícke kostoly v centre Košíc v nedeľu dopoludnia nemali sväté omše v tradičných časoch, ale veriaci boli pozvaní do Dómu sv. Alžbety a do aktívnej účasti na celomestskej eucharistickej procesii.

Svätú omšu slúžil a procesiu viedol košický arcibiskup Bernard Bober. V homílii hovoril o vďačnosti Ježišovi, že zostáva s nami, medzi nami a v nás:

To je dôvod, prečo jeho eucharistické telo ponesieme ulicami mesta a ukazujeme ho celému svetu ako najväčší poklad, dôvod a príčinu našej viery. Nech je to úprimný a nebojácny prejav našej odovzdanosti Bohu. Zanesme Ježiša cez náš dobrý život aj tam, kam sa nemôže dostať pod spôsobom chleba. Denne dokazujme vieru v jeho živú prítomnosť, a to trojakým spôsobom, častým prijímaním pri svätej omši, adoráciou, ale aj odvážnym svedectvom.“

Po svätej omši nasledovala celomestská eucharistická procesia v centre Košíc. Mala štyri zastavenia na Hlavnej ulici a procesie sa zúčastnili stovky veriacich. Na týchto štyroch miestach sa koná bohoslužba slova, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou prítomným i mestu.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová