Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. januára 2021

Ekumenicka bohoslužba online z Košíc

 

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa rozhodlo zrealizovať ekumenickú  bohoslužbu slova za jednotu kresťanov v nedeľu 31. januára 2021 o 18:00 hod., ktorá bude vysielaná ONLINE: https://youtu.be/AHoMGVo7tp8


Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity. Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách. ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je PaedDr. Dušan Havrila, PhD. z Evanjelickej cirkvi a.v. a  zástupcom je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. z Rímskokatolíckej cirkvi.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová